Loading...
Վկոնտակտե

Articles

Դու՝ անակնառու, ես եմ աչառու

14:41, Saturday, 17 July, 2021
Դու՝ անակնառու, ես եմ աչառու
    
Դու՝ անակնառու, ես եմ աչառու,
Թե հպավոր ես, ինչքա՜ն եմ հեռու,
Առանց ապացույց մի դրույթ ես դու․
Աքսիոմատիկ ես, ես չեմ հերքելու։
Ես չեմ ժխտելու, որ և հաստատեմ
Ոսկեգույն ցոլքիդ հին առեղծվածը
Եվ զմայլ էլի ինձ քո մեջ սաստեմ
Եվ քիչ չթվա Աստծու տվածը։
To promote the post
The article published in the Spokesperson project.
Sign up and publish your articles.
Like
0
Dislike
0
| | |
521 | 0 | 0
Facebook