Loading...
Թելեգրամ

Articles

Ասում եմ, հետ գնամ քիչ

23:34, Wednesday, 16 June, 2021
Ասում եմ, հետ գնամ քիչ
    
Ասում եմ, հետ գնամ քիչ
Եվ բռնեմ սիրո շրջան,
Չկարծես, թե ես՝ անինչ,
Եվ քոնն են բուստ ու մարջան։
Ես ուրիշ էլ սիրտ չունեմ,
Աչք չունեմ՝ ճամփիդ սառած,
Իմ ոտքի տակի ձյունն եմ
Եվ մի տաղ ունեմ գրած։
Իմ գրկում թե տեղ չանես,
Իմ տաղում՝ խենթ ու անծես,
Թե անգամ հոգիս հանես,
Եվ, հոգիս, ինձ չփրկես,
Ո՞նց գնամ անձեռնադիր,
Ո՞նց չասեմ բարով մնաս,
Մտքերս ո՞նց շարադիր
Թղթին տամ և սարքեմ գիր։
To promote the post
The article published in the Spokesperson project.
Sign up and publish your articles.
Like
0
Dislike
0
| | |
340 | 0 | 0
Facebook