Loading...
Թելեգրամ

Articles

Ժամանակի մեքենա

23:31, Wednesday, 16 June, 2021
Ժամանակի մեքենա
    
    
Եվ քանի գնում ստորանում եմ
Անձավների մեջ, մութի մեջ դարձյալ,
Հևքս ինձանից եթե հանում եմ,
Լինելիքում էլ դառնում եմ անցյալ։
Էն կռապաշտի քարայրում, գիտե՞ս,
Մի զարդատուփ եմ Աստծուն պահ տվել,
Մեջը կուժկոտրուկ և քանի դիտես,
Ճաք գցելով էլ պիտի ինձ դյութես։
Էս համընդհանուր մանվածքին թե գամ,
Մի շարական կա, որ դեռ չեմ խազել,
Մի տաղ կիսատ է, երբ ամեն անգամ
Էն տամուկ տափի գահին ես բազմել։
Ժուկով եղել է և ժամանակին
Ինձ էս քաղաքի գույնով ես չափել,
Հիմա էլ, գիտեմ, իմ սիրով, անգին,
Առոգանում ես, որ կորզես ծափեր։
To promote the post
The article published in the Spokesperson project.
Sign up and publish your articles.
Like
0
Dislike
0
| | |
364 | 0 | 0
Facebook