Loading...
Օդնոկլասնիկի

Articles

Մի կետից բխող երկու գծերի հեռացման չափը

13:38, Saturday, 12 June, 2021
Մի կետից բխող երկու գծերի հեռացման չափը
    
Մի կետից բխող երկու գծերի հեռացման չափը,
Երբ նույն ծայրին է իմ մենակության և կահկարասին,
Խաչավորումից հետո է միայն անիծյալ տափը
Հեռվում կորցրել իմ նմանությամբ ճամփից շեղվածին։
Դժվարիմաց է այլաբանության ցանկացած թրթիռ,
Կուզես տետրակդ կիրակի օրով մեկումեջ թերթիր,
Պեծին տալով էլ քանի կարող ես վախերդ թարթիր
Եվ գնաս, թե գաս, երբ էլ հաճախես, ինձանով ապրիր։
To promote the post
The article published in the Spokesperson project.
Sign up and publish your articles.
Like
0
Dislike
0
| | |
282 | 0 | 0
Facebook