Loading...
Վկոնտակտե

Articles

Ուղղորդումներդ մի կողմ ձգեցի

12:13, Saturday, 12 June, 2021
Ուղղորդումներդ մի կողմ ձգեցի
    
Ուղղորդումներդ մի կողմ ձգեցի,
Վարը ինչ մնաց՝ վերստին ես եմ,
Անստույգ բան էր, եթե լքեցի․․․
Եթե լքեցի, քեզ էլ ոնց լսեմ։
Դու երկնքում ես, մի պարսեկ հեռու,
Ամպի ամոթխած ստվերն է միայն
Հովը տարածել ծաղկած թթենու
Եվ մենավորիկ ընթացքիս ունայն։
Էս ի՜նչ դատարկ է համասփյուռն, անգին․․․
To promote the post
The article published in the Spokesperson project.
Sign up and publish your articles.
Like
0
Dislike
0
| | |
305 | 0 | 0
Facebook