Loading...
Թելեգրամ

Articles

Իմ մաշկի տակ եմ անունդ պեղել

08:23, Monday, 10 May, 2021
Իմ մաշկի տակ եմ անունդ պեղել
    
Իմ մաշկի տակ եմ անունդ պեղել,
Անըմբռնելի, սեպագիր որպես,
Խանդաղատանքդ քանի չեմ զեղել,
Քանի սիրում եմ, տևում եմ կարծես։
Սեթևեթ ու թանկ ձևերիդ մեռնեմ
Արտևան լույսի ամեն մի թարթում,
Ես քո հեքիաթի էն մենասահն եմ,
Որ քո տաղերը Աստծուն է կարդում։
To promote the post
The article published in the Spokesperson project.
Sign up and publish your articles.
Like
0
Dislike
0
| | |
404 | 0 | 0
Facebook
COMMENT.am