Loading...

Articles

Քառյակների մեջ...

16:36, Sunday, 09 May, 2021
Քառյակների մեջ...

Քառյակների մեջ, երբ ի՜նքդ չկաս

այդ քառյակները շո՛ւտ են ավարտվում,

իսկ ամե՜ն տողը քո մասին գրված

նույնիսկ տարվա մեջ չի՛ տեղավորվում:


    

Ամեն մի տո՜ղը գրված քո մասին

կրակի նման հոգի՜դ է այրում,

ասե՜ս մի հրեշտակ է հենված քո ուսին-

տեղիցդ շարժվել վախեցնում:


    

Ու այդպես անշա՜րժ մնում ես այնքա՜ն

մինչև որ հասնես վե՜րջը քառյակի,

իսկ ե՜ս պոեմներ եմ գրել քեզ համար

ու ինքս այրվել անհարկի…

To promote the post
The article published in the Spokesperson project.
Sign up and publish your articles.
Like
0
Dislike
0
| | |
395 | 0 | 0
Facebook
COMMENT.am