Loading...

Articles

Ավետիք Իսահակյանը բռնաբարել է սեփական "հարսին", բայց ՀՍԽՀ իշխանությունները թաքցրել են այդ խայտառակ փաստը և դա ոչ մեկը չի կարող ժխտել - լիարժեք քննության դեպքում կբացահայտվի: Արամ Կարապետյան

23:00, Saturday, 01 May, 2021
Ավետիք Իսահակյանը բռնաբարել է սեփական "հարսին", բայց ՀՍԽՀ իշխանությունները թաքցրել են այդ խայտառակ փաստը և դա ոչ մեկը չի կարող ժխտել - լիարժեք քննության դեպքում կբացահայտվի: Արամ Կարապետյան
     Ավետիք Իսահակյանը բռնաբարել է սեփական "հարսին", բայց ՀՍԽՀ իշխանությունները թաքցրել են այդ խայտառակ փաստը և դա ոչ մեկը չի կարող ժխտել - լիարժեք քննության դեպքում կբացահայտվի: Արամ Կարապետյան
To promote the post

Like
2
Dislike
0
| | |
736 | 0 | 0
Facebook
COMMENT.am