Loading...
Թվիթեր

Articles

Շո՜ղը

05:37, Thursday, 25 March, 2021
Շո՜ղը
    
    
    

Արևը ինձնից խլեց ստվերս…

Կարծես թե մի Ձեռք պոկեց ինձ հողից,

Ցերե՛կ էր, լո՛ւյս էր,

Արցո՜ւնք ու

Դառը մի Ժպիտ

Մենակությունից:


    

Արցունքներս

Ինչ-որ կաթիլներ են

Չորացած կնճիռ-այտերիս,

Կնճիռներս հիմա վերքեր են,

Ու ցավից ոռնում է հոգիս:

To promote the post
The article published in the Spokesperson project.
Sign up and publish your articles.
Like
0
Dislike
0
| | |
622 | 0 | 0
Facebook