Loading...

Articles

Կարդա այս աղոթքը և ժամանակի ընթացքում հայտնաբերիր, թե երազներումտ, թե կյանքումդ գերբնական հատկություններ սա միֆ չէ: Աբրահամ Մկրտչյան

01:14, Thursday, 28 January, 2021
Կարդա այս աղոթքը և ժամանակի ընթացքում հայտնաբերիր, թե երազներումտ, թե կյանքումդ գերբնական հատկություններ սա միֆ չէ: Աբրահամ Մկրտչյան
     Նէմա սնաետիայ քռափ վե նուիթուրօզ վե նուիթույաքրա է ոք իզ էրազ ի զեմզ աեկրփ լյա նուիթուփրոփ ի զեմզ րինատ իմ վե ցանապատրապ ցորեմ քմուղոթ քեմ վե սէպրո րեմ սիտրապզ զեմ ղոթ վե րօսյա զեմ րուտ դրոզապանահ րեմ ցահզ իրկրեյ վե սնիկրեյ սէպրո ոք քմակ նիցիղե ոք նուիթույաքրա էցսեկե ոք նունա իցիղե բրուս սե սնիկրեյ րվո րեմ րյահ.
To promote the post

Like
0
Dislike
0
| | |
2762 | 0 | 0
Facebook
COMMENT.am