Loading...

Articles

Մեր զինվոր

21:48, Sunday, 27 September, 2020
Մեր զինվոր

(տերունական աղոթքի հանգույն)

Մեր զինվոր, որ կրակների բովում ես,

Թող քո անունը փառաբանվի,

Թող քո հաղթանակը գա,

Թող քո կամքը լինի երկրի վրա, ինչպես կլինի երկնքում,

Թշնամուն զա՛րկ անգթորեն,

Մեզ հասցված վիրավորանքները վերադարձրո՛ւ նրանց,

Ովքեր մեզ անարգել են:

Մի՛ թող, որ մենք փորձությունների մեջ հայտնվենք,

Այլ վտարի՛ր ու ոչնչացրու ազերի ասկյարին:

Ամե՛ն:

To promote the post

Like
0
Dislike
0
| | |
1853 | 0 | 0
Facebook