Loading...

Articles

Այն աղջկան

09:47, Friday, 25 September, 2020
Այն աղջկան
    

    
Կյանքս հատող գծերի մեջ ի՞նչն էր ուղիղ, ի՞նչը կոր,
Պարբերության ո՞ր հատվածում շփոթվեցի, ի՞նչ կա որ,
Դիմադարձիս հալիվորին շահեցի՞, թե՞ կորցրի,
Էդ Թալեսի դրույթներում ի՞նչն էր անհամ, ի՞նչը չոր։
Իռացիոնալ առանց մի թիվ ո՞նց ապրեցի ես մի կյանք,
Սուր անկյանդ բութս բարդած, նույն փռվածքն էր, ի՞նչ կա որ,
Տարածության քո բացվածքում բա ո՞նց դարձա անրջանք,
Սեր ունեցա՞, թե՞ տևեցի շվաքիդ տակ՝ ակնկոր։
To promote the post

Like
0
Dislike
0
| | |
523 | 0 | 0
Facebook
COMMENT.am