Loading...

Articles

Եռաժանի կոտրված ատամներով

11:45, Thursday, 09 July, 2020
Եռաժանի կոտրված ատամներով

* 1 *
     ...Իմ կռիվը
     Աստծո հետ չէ,
     Բնությո՛ւնն է թշնամիս,
     Ինչո՞ւ պետք է այսքան ցավը
     Արցունքներից չմաշվի…

Մեկ ինձ զգո՜ւմ եմ մեղավոր,
     Մե՛կ էլ անչափ անմե՜ղ,
     Սրտումս ձյո՜ւն է մաղում՝
     Ասես հարսնաքո՜ղ,
     Ու քամի է ահեղ…


    

* 2 *
     Լուռ ես ու տխո՜ւր,
     Կարծես թե՝ իմ մեջ չես տեղավորվում,
     Արդյո՞ք փրկիչ ես, թե՞ դաժան մի հյուր՝
     Օտա՜ր, անծանոթ, իմ խելառ հոգում…

Ի՞նչ անեմ քեզ հետ,
     Խաչեմ-ազատվե՞մ,
     Թե՞ այսպես տանջվեմ,
     Քունքս արյունե՞մ, թե՞ կրակ-կրծքիցդ
     Ափերս վերցնեմ…

… Գիտե՜մ, որ արդեն գերիդ եմ հավերժ,
     Խնդրում եմ ինձ հետ, ,
     Մի քիչ նուրբ վարվես…


    

* 3 *
     Սիրահարված պահիր ինձ ամեն օր ու ժամ,
     ինձ օրորիր քնե՜մ -
     ճերմակ կուրծքդ գրկած:

Տա՛ր ինձ ո՜ւր ուզում ես - քո աչքերում պահած,
     ես քո աչքերում
     պարեմ խենթացած:

Որքան սիրտդ կուզի - քմծիծաղիր այնքան,
     արցունքներդ լինեն
     կարոտների պես տաք:

Ընկի՛ր ճանապարհ դեպի մեր այգին…
     … Աչուկները չռած ծաղկած բալենին
     սպասում է ինձ ու քեզ,
     ես քո՛ մեջ
     դու՝ իմ…


    
To promote the post

Like
0
Dislike
0
| | |
3603 | 0 | 0
Facebook