Loading...

Articles

Բարերար Միքայել Եուսուֆեանի գրքերը

10:31, Saturday, 22 February, 2020
Բարերար Միքայել Եուսուֆեանի գրքերը

Աստծուն ճանաչելու ամենալավ միջոցը Իր սքանչելի գործերն ուսումնասիրելն է, նմանապես, մարդուն ճանաչելու համար պետք է նրա թողած ժառանգությունը գնահատել: Կարդացեք շատերին հայտնի բարերար Միքայել Եուսուֆեանի գրքերը, որոնք դրված են www.yerchanighooys.com կայքում և կիմանաք, թե ով է նա իրականում:


    

, , ԿՏԱԿ-1, , - արձակ և բանաստեղծություն

https://drive.google.com/open?id=0B_LI8sYMMg2oaFBHX0pOLU80VU0


    

, , ԿՏԱԿ-2, , - արձակ և բանաստեղծություն

https://drive.google.com/open?id=0B_LI8sYMMg2oak1YS296QVhDR1k


    

, , Մութ ու լոյս, , - արձակ և բանաստեղծություն

https://drive.google.com/open?id=0B_LI8sYMMg2oSTFuVGtDSHUxcVE


    

, , Նամակներ բանաստեղծ Ժագ Ս. Յակոբեանէ, ,

https://drive.google.com/open?id=1Ts8vxEVOqbf75ZK5wc2wvUSAzlgrX1dw


    

, , Տօնական, , 1-140 էջ

https://drive.google.com/open?id=0B_LI8sYMMg2oRnFqUUpNS2YwdUU


    

, , Տօնական, , 141-276 էջ

https://drive.google.com/open?id=0B_LI8sYMMg2ob2hTNnR5RUpnX0k


    

, , Տօնական, , 277 էջից - վերջ

https://drive.google.com/open?id=0B_LI8sYMMg2oX2pvRVZXTjdibUE


    

, , ՑԱՅԳԱԼՈՅՍԵՆ ՄԱՅՐԱՄՈւՏ, , - արձակ և բանաստեղծություն

https://drive.google.com/open?id=1aBvQZ_-rxe18hLupb2FRfveB6oM5dmZt

To promote the post

Like
0
Dislike
0
| | |
1094 | 0 | 0
Facebook
COMMENT.am