Loading...

Articles

Թղթածրար

07:29, Friday, 01 November, 2019
Թղթածրար
    
    

Հարակարծության ակունքը ո՞րն է,
     Քանի բորոտի արդյունքը քորն է,
     Աջ և ահյակում անորոշության
     Ո՞րն է ցուցիչը կես ապուշության։

Խելք ու մտքից է ընկածը անկյալ
     Համբալին մղում լման էշության,
     Երբ բարձկանների հարմոնիկ շղթան
     Խորհուրդն է տանում մարդուս էության։

To promote the post

Like
0
Dislike
0
| | |
1500 | 0 | 0
Facebook