Loading...
Today:  Thursday, 24 September, 2020

Articles

Մանկապարտեզ չհաճախող մեծ թվով երեխաներ Շիրակի մարզում

17:37, Monday, 19 August, 2019
Մանկապարտեզ չհաճախող մեծ թվով երեխաներ Շիրակի մարզում


    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
     ՏԻՄ ամենակարևոր խնդիրներից է նախադպրոցական տարիքի երեխաներին նախադպրոցական կրթության մեջ առավելագույն չափով ներգրավելը, ինչը բնորոշ է եվրոպական երկրների մեծամասնությանը, որն ապագայում կրթված սերունդ, զարգացած պետություն ունենալու գրավականն է: Թեև ՀՀ կառավարությունը նպատակ ունի հանրապետության ՆԴՀ-ներում նախադպրոցական տարիքի երեխաների ընդգրկվածությունն ընդլայնել, այդ նպատակով մի շարք ծրագրեր է մշակել, այս դրույթն արտացոլված է կառավարության մի շարք զարգացման ծրագրերում, սակայն սոցիալական կարևոր համարվող այս հիմնախնդիրը դեռևս չի կարգավորվում ՀՀ տնտեսության թույլ զարգացվածության, պետական բյուջեի միջոցների անբավարարության պատճառով: ՀՀ վիճակագրական կոմիտեի կայքում առկա զեկույցի համաձայն, 2017 թվականին 0-5 տարեկան բնակչության թվաքանակից երեխաների ընդգրկվածությունը քաղաքների ՆԴՀ-ներում կազմել է 36.6%, գյուղերում` 20.6%, որն ՀՀ-ում բավական փոքր ցուցանիշ է՝ պայմանավորված նաև հանգամանքով, որ հանրապետության մեծ թվով գյուղերում մանկապարտեզներ չկան: «Կրթական քաղաքացիական նախաձեռնության» հետազոտության շրջանակներում բացահայտել եմ Շիրակի մարզի որոշ համայնքներում մանկապարտեզ չհաճախող երեխաների թիվը, ներկայացրել հիմնական դրդապատճառները Շիրակի մարզում նախադպրոցական տարիքի երեխաների՝ մանկապարտեզ չհաճախելու, անդրադարձ է կատարվել համայնքապետարանների՝ Շիրակի մարզում նախադպրոցական տարիքի երեխաների հաշվառման դժվարություններին, իր մեջ պարունակելով վերլուծություն և փաստեր, ուսումնասիրվել է Գյումրու բյուջեն, իրականացվել վերլուծություն՝ պարզելու, արդյո՞ք հնարավոր է Գյումրու համայնքային մանկապարտեզների տարեկան ծնողական վարձավճարները փոխհատուցել քաղաքային բյուջեից կամ իրականացնել տարեկան ծնողական վարձավճարների մասնակի փոխհատուցում: Շարունակությունը կարդալ հետևյալ հղումով՝ https://newsandinvestigationswebsite.wordpress.com/2019/08/18/%d5%b4%d5%a1%d5%b6%d5%af%d5%a1%d5%ba%d5%a1%d6%80%d5%bf%d5%a5%d5%a6-%d5%b9%d5%b0%d5%a1%d5%b3%d5%a1%d5%ad%d5%b8%d5%b2-%d5%b4%d5%a5%d5%ae-%d5%a9%d5%be%d5%b8%d5%be-%d5%a5%d6%80%d5%a5%d5%ad%d5%a1%d5%b6/

To promote the post

Like
0
Dislike
0
| | |
2043 | 0 | 0
Facebook
COMMENT.am