Loading...

Articles

Ի Ն Չ Պ Ե՞ Ս ԿԱԶՄԱՔԱՆԴԵԼ ՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ՍԻՈՆԱ-ՄԱՍՈՆԱԿԱՆ ՍՑԵՆԱՐՈՎ (ՄԱՍ ՔՍԱՆԵՐՈՐԴ)

20:19, Monday, 22 July, 2019
Ի Ն Չ Պ Ե՞ Ս ԿԱԶՄԱՔԱՆԴԵԼ ՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ՍԻՈՆԱ-ՄԱՍՈՆԱԿԱՆ ՍՑԵՆԱՐՈՎ (ՄԱՍ ՔՍԱՆԵՐՈՐԴ)
     ԿԱԶՄԱԼՈՒԾԵԼ ՏԵՍԱԿԻ ԱՐԺԵՀԱՄԱԿԱՐԳ՝ ՄԱՐԴԿԱՅԻՆ ԱՐԱՏԱՎՈՐ ԲՆԱԶԴՆԵՐԻ ՎՐԱ ԽԱՂԱԼՈՒ ՄԻՋՈՑՈՎ, ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ ՄԻԱՆՁՆՅԱ ԲՌՆԱՊԵՏԻ ՀԱՄԱՇԽԱՐՀԱՅԻՆ ԻՇԽԱՆՈՒԹՅՈՒՆ։
    

Ֆինանսական ծրագիր, Հարաճուն հարկ:

Այսօր մենք կանդրադառնանք ֆինանսական ծրագրին, որը ես առանձնացրեցի իմ զեկույցի վերջին` որպես մեր պլանների ամենաբարդ, ավարտական և վճռական կետ: Անցնելով դրան, ես հիշեցնում եմ, որ նաղքինում ձեզ ասել եմ ակնարկումով, որ մեր գործողությունների արդյունքը թվերի հարցով լուծված է:

Երբ մենք գահակալենք, մեր միապետի անսահմանափակ իշխանության կառավարությաունը հանուն ինքնապահպանման կխուսափի զգայունորեն հոգսաբեռնել հարկերով ժողովրդական մասսաներին, չմոռանալով իր՝ հոր եւ հովանավորի դերը։ Բայց քանի որ պետական կազմակերպությունը թանկ արժե, ապա երիցս անհրաժեշտ է դրա համար ստանալ անհրաժեշտ միջոցներ: Հետեւաբար, անհրաժեշտ է հատկապես զգուշավոր և մանրակրկիտ մշակել հավասարակշռության հարցը՝ այս առարկայի շուրջ:

Մեր կառավարման մարմինը, որում Թագավորը կունենա անթաքույց հնարանք ամեն ինչ իրեն պատկանելիության՝ որը գտնվում է իր պետությունում (որը հեշտ է գործի վերածել), կարող է դիմել ցանկացած գումարի օրինական բռնագրավման` պետությունում դրանց շրջանառության կարգավորման համար: Դրանից հետևում է, որ հարկերի ծածկումը ավելի լավ է իրականացնել սեփականության վրա հարաճուն տուրքից: Այսպիսով, հարկերը կվճարվեն առանց նեղություն տալու կամ սննկացման՝ ունեցվածքին համաչափ տոկոսով: Հարուստները պետք է ըմբռնեն, որ դա իրենց պարտականությունն է իրենց ավելցուկների մի մասը տրամադրելու և թողնելու համապետական օգտագործման, քանի որ պետությունը նրանց երաշխավորում է իրենց մնացած գույքի տիրապետման անվտանգությունը և արդար հարստացման իրավունքը, ասում եմ` արդար, քանի որ վերահսկողությունը գույքի նկատմամբ կբացառի թալանները՝ օրինական հիմքի վրա:

Այս սոցիալական բարեփոխումը պետք է գնա վերևից, քանի որ դրան պարտադրում է ժամանակը՝ դա անհրաժեշտ է, որպես խաղաղության գրավական:

Աղքատից հարկը հանդիսանում է հեղափոխության սերմ և ծառայում է պետությանը վնասելուն, կորցնելով խոշորը՝ ընկնելով հետապնդման մեջ մանրունքի հետևից։

Անկախ դրանից, կապիտալիստներից հարկը կնվազեցնի հարստության աճը մասնավոր ձեռքերում, որոնցում մենք այժմ դրանք կենտրոնացրինք, Գոյերի կառավարչական ուժին՝ պետական ֆինանսներին, հակակշիռ լինելու համար։

Կապիտալի նկատմամբ տոկոսային հարաբերակցությամբ խոշորացվող հարկը ավելի շատ եկամուտներ կտա, քան ներկայիս մարդագլխայինը՝ բոլորի վրա համատարած տարածվողը, կամ ցենզայինը՝ պայմանական պահանջների բավարարումով սհմանափակ տարածվողը, ինչը մեզ համար այժմ օգտակար է Գոյերի շրջանում միայն անհանգստություններ կամ դժգոհություններ հրահրելու համար:

ՈՒժը՝ որի վրա մեր թագավորը կհենվի, խաղաղության երաշխիքների հավասարակշռության մեջ է, որի համար անհրաժեշտ է, որ կապիտալիստները կիսվեն իրենց եկամուտների մասնաբաժնով, հանուն պետական մեքենայի անվտանգ գործունեության:

Պետական կարիքների համար պետք է վճարեն նրանք՝ որոնց համար դա ծանրաբեռնվածություն չե և ումից կա ինչ-որ բան վերցնելու:

Նման միջոցը կկործանի աղքատ մարդու ատելությունը հարուստի նանկատմամբ, որի մեջ նա կտեսնի պետության համար անհրաժեշտ ֆինանսական աջակցությունը, կտեսնի նրա մեջ խաղաղության և բարեկեցության կազմակերպիչին, քանի որ նա կտեսնի, որ նրանց վճարվում են անհրաժեշտ միջոցներ՝ իրենց ձեռքբերումներին հասնելու համար:

Որպեսզի բարեխիղճ վճարողներն այնքանել դարդ չանեն նոր վճարների մասին, նրանց կտրամադրվեն մանրամասն հաշվետվություններ այդ վճարումների նշանակվածության մասին, բացառությամբ, իհարկե, այնպիսի գումարների, որոնք բաշխվելու են գահի կարիքների և վարչական հաստատությունների համար:

Թագավորողը չի ունենա իր ունեցվածքը, քանի որ պետությունում ամեն ինչ իրենից ներկայացնում է նրա անբաժանելի ստացվածքը, հակառակ դեպքում մեկը կհակասեր մյուսին՝ սեփական միջոցների փաստը կկործաներ համընդհանուր տիրապետման նկատմամբ սեփականության իրավունքը:

Թագավորողի ազգականները, բացառությամբ նրա ժառանգների, որոնք նույնպես պահպանվում են պետության միջոցների հաշվին համալրում են պետական ծառայողների շարքերը կամ աշխատում են նրա համար որպեսզի ստանան սեփականության իրավունք. Արքայական արյան արտոնությունը չպետք է ծառայի գանձարանի յուրացման համար:


    

Կայուն՝ տեսակավոր- վճարանշային, հարաճուն տուրք:

Գնումները, փողերի կամ ժառանգությունների ստացումը վճարվում է կայուն հարաճուն տուրքով: Այդ տուրքով չհայտարարագրված, անշուշտ անվանական, սեփականության փոխանցումը դրամական կամ այլ կերպ, կբարդի նախկին սեփականատիրոջ վրա հարկի տոկոսային վճար՝ այդ գումարների փոխանցումից մինչև փոխանցման մասին հայտարարագրումից խուսափելու հայտնաբերումը ընկած ժամանակի համար: Փոխանցման ստացականները պետք է շաբաթվա ընթացքում ներկայացվեն տեղական գանձապետարան՝ նշումով նախկին և նոր գույքի սեփականատիրոջ անունը, ազգանունը ու մշտական բնակության հասցեն: Այս անվանական փոխանցումը պետք է սկսվի որոշակի գումարից` որը գերազանցում է անհրաժեշտի գնման և վաճառքի համար սովորական ծախսերը, որոնք կվճարվեն միայն կայուն տուրքով՝ մեկ միավորի համար որոշակի տոկոսով:

Հաշվարկեք, թե քանի անգամ այդպիսի հարկերը կծածկեն Գոյերի պետությունների եկամուտները:


    

Ֆոնդային դրամարկղ:

Պետության ֆոնդային դրամարկղը պետք է պարունակի պահեստային գումարների որոշակի քանակություն, իսկ այն ամենը, որ կհավաքվի այդ քանակոթյունից ավելի պետք է վերադարձվի շրջանառության մեջ: Այդ գումարներով կկազմակերպվեն հասարակական աշխատանքներ: Հանրային աղբյուրներից եկող նման աշխատանքների նախաձեռնությունը ամուր կկապի աշխատավոր դասակարգին պետական շահերին և թագավորողներին: Այդ գումարներից մի մասը կտրամադրվի հայտնագործությունների և արտադրության պարգևատրման համար:


    

Տոկոսային թղթեր և դրամաշրջանառության լճացում:

Ամենեվին չի հետեվում, գերորոշակի և լայնահաշվարկ գումարներ՝ թեկուզև մեկ միավոր, թողնել անշարժ պետական դրամարկղերում քանի որ փողը գոյություն ունի շրջանառության համար, և դրանց ցանկացած լճացում կործանարար կերպով է արձագանքում պետական մեխանիզմի ընթացքի վրա, որի համար նրանք ծառայում են որպես քսայուղ: Քսայուղի լճացումը կարող է դադարեցնել այս մեխանիզմի ճիշտ ընթացքը:

Փոխանակային նշանի մի մասի փոխարինումը տոկոսաթղթերով առաջ բերեց հատկապես այդպիսի լճացում: Այս հանգամանքի հետեւանքները այժմ բավականին նկատելի են:


    

Հաշվետվողականություն:

Հաշվետվական տնտեսությունը նույնպես կստեղծվի մեր կողմից, և այնտեղ տիրակալը ցանկաց պահի կգտնի պետական եկամուտների և ծախսերի մասին ամբողջական հաշվետվություն, բացառությամբ ընթացիկի՝ դեռ չկազմված ամսական հաշվետվության, և դեռ չներկայացված նախորդի:


    

Ներկայացուչությունների չեղարկում:

Միակ անձը, որին չի հետաքրքրի թալանել պետական գանձարանը դա անձնապես նրանց տիրակալն է: Ահա թե ինչու հսկողությունը կվերացնի կորուստների և վատնումների հնարավորությունը:

Հանուն վարքաձևի պահպանման ընդունելություններում տիրակալի թանկարժեք ժամանակը խլող ներկայացուցչությունները կչեղարկվեն նրա համար, որպեսզի տիրակալը ժամանակ ունենա վերահսկողության և կշռադատողությունների համար։ Այդժամ նրա հզորությունը արդեն չի մասնատվի և փոշիացվի ժամանակավոր կամ պատահականորեն իշխանությանը թամբած անձանց վրա, որոնք գահը շրջապատում են շքեղության և պերճանքի համար, և որոնք հետաքրքրված են միայն իրենց սեփական, և ոչ թե համապետական շահերով:


    

Դրամագլուխների լճացում:

Գոերի համար մեր կողմից ստեղծված տնտեսական ճգնաժամերը ոչ այլ ինչ են, քան շրջանառությունից փողի դուրս բերման հետևանք: Հսկայական կապիտալներ լճացվեցին, պետություններից փողեր դուրս բերելով, որոնք ստիպված էին նորից փողի ձեռքբերմանը դիմելու՝ վարկեր ստանալու ճանապարհով: Այս փոխառությունները իրենց ծանրությամբ բեռնավորում էին պետության ֆինանսները տոկոսների վճարումով և ստրկացրին իրենց վերոնշյալ փոխառու կապիտալով ... Արտադրության համակենտրոնացումը կապիտալիստների ձեռքում արհեստագործների ձեռքից ներծծեց ժողովուրդների բոլոր հյութերը, իսկ նրանց հետ նաև պետությունների ...


    

Դրամային թողարկում - Կանխիկի տրամադրում:

Փողերի ներկա թողարկումը ընդհանրապես չի համապատասխանում մարդագլխային համընդհանուր պահանջմունքները, և, հետեւաբար, չի կարող բավարարել բոլոր աշխատանքային կարիքներին:

Թողարկման վերանայումը էական հարց է ողջ աշխարհի համար:


    

Ոսկե տարադրամ:

Դուք գիտեք, որ ոսկե տարադրամը մահ էր այն ընդունող պետությունների համար, քանի որ ոսկին չկարողացավ բավարարել փողերի սպառմանը, նամանավանդ, որ մենք հնարավորինս հանեցինք ոսկին գործածությունից ինչքան հնարավոր է:

Աշխատուժի արժողության տարադրամը:

Մեզ մոտ պետք է մտցվի աշխատուժի արժեքի տարադրամ, լինի դա թղթային կամ փայտյա: Մենք կիրականացնենք փողերի թողարկում ըստ ամեն մի հպատակի նորմալ պահանջարկի` ավելացնելով նրա քանակությունը ամեն մի ծնված մարդու հետ և նվազեցնելով այն յուրաքանչյուր մահացած մարդու հետ:

Հաշվարկներով պետք է զբաղվի յուրաքանչյուր դեպարտամենտ (ֆրանսիական վարչական բաժանում), ամեն մի մեծաշրջան (ռեգիոն):


    

Բյուջե։

Որպեզի չլինի պետական կարիքների համար ընդհատումներ փողերի տրամադրման մեջ, դրանց տրամադրման գումարները և ժամկետը կորոշվի տիրակալի հրամանագրով՝ որով կվերացվի նախարարությունների պռոտեկտորատը որոշ հաստատությունների նկատմամբ ի վնաս մյուսների:

Եկամուտների և ծախսերի բյուջեները կվարվեն իրար կողք-կողքի, որպեսզի դրանք չլուսաքողարկվեն միմյանցից անջատ՝ առանձին-առանձին:

Գոյերի ֆինանսական հաստատությունների և սկզբուքների մեր կողմից մշակված բարեփոխումները մենք կպարուրենք այնպիսի ձևերի մեջ, որ նրանք չեն հուզի որևէ մեկին: Մենք մատնացույց կանենք բարեփոխումների անհրաժեշտությանը պայմանավորված քաոսային խառնաշփոթի հետևանքով, մինչև որոնց հասել է Գոյերի մոտ ֆինանսական անկարգությունները: Առաջին անկարգությունը, որ մենք նշելու ենք, կայանում է նրանում, որ նրանց մոտ սկսում են պարզ բյուջեի նշանակումով, որը տարեցտարի աճում է հետեւյալ պատճառով. Այդ բյուջեն կատարողական առումով մի կերպ ձգում են քաշ տալով մինչև տարվա կեսը, դրանից հետո պահանջում են ուղղում և ճշգրտված բյուջե, որը երեք ամսվա ընթացքում վատնվում-մսխվում է, և այս ամենը ավարտվում է լիկվիդա- լուծարքային բյուջեով:

Եվ քանի որ հաջորդ տարվա բյուջեն նշանակվում է համաձայն ընդհանուր հաշվարկի, ապա ամենամյա նորմայից նահանջը տարեկան ընդլանվում է 50%-ով, որից տարեկան բյուջեն եռապատկվում է տասը տարի հետո: Ի շնորհիվ այդպիսի հնարքների՝ որոնք թույլ են տրվել Գոյերի պետությունների անհոգությամբ, նրանց դրամարկղերը դատարկվել են:

Այնուհետև հաջորդ ժամանակաշրջանի փոխառությունները

հավաքեց-վերջացրեց մնացորդները և հանգեցրեց բոլոր Գոյերի պետությունների սնանկացմանը:


    

Պետական փոխառություններ:

Դուք լավ եք հասկանում, թե ինչ է մեր կողմից Գոյերին ներշնչված այդպիսի տնտեսությունը, որը չի կարող մեր կողմից վարվել՝ բնականաբար:

Ցանկացած փոխառություն վկայում է պետական անուժ թուլության և պետական իրավունքների չհասկանալու կամ այդպիսի հասկացողության բացակայության մասին: Փոխառությունները, ինչպես Դամոկլյան սուր կախված են իշխանավորների գլխին, որոնք, իրենց հպատակներից ժամանակավոր հարկ վերցնելու փոխարեն, գնում են մեկնած ձեռքով խնդրելու մեր բանկիրներից աղերսանք: Արտաքին փոխառությունները՝ տզրուկի էությունն է, որոնց ոչ մի կերպ հնարավոր չի պոկել պետական մարմնից, մինչև նրանք իրենցով չընկնեն կամ պետությունը ինքը նրանց չնետի: Սակայն Գոյերի պետությունները չեն պոկում դրանց, այլ բոլորն էլ շարունակում են իրենց կպցնելով դրանց անգամ ավելացնել, այնպես որ նրանք անխուսափելիորեն պետք է կործանվեն, արտահոսելով ինքնակամ արյունաթողությունից:

Իրապես, ի՞նչ է իրենից ներկայացնում փոխառությունը, դեռ հլա ավելին՝ արտաքին փոխառությունը։ Փոխառությունը դա փոխառու կապիտալի գումարին համաչափ տոկոսային պարտավորություն ունեցող պետական պարտատոմսերի թողարկում է: Եթե փոխառությունը վճարվում է 5% -ով, ապա քսան տարի հետո պետությունը իզուր-անտեղի վճարում է տոկոսային գումար համարժեք՝ վերցված փոխառության չափով, քառասուն տարում վճարում է կրկնակի գումար, վաթսունում՝ եռակի, իսկ իսկզբնապես ստացած հիմնական պարտքը մնում է նույն չափով ամբողջովին չմարվարված պարտք։

Այս հաշվարկից ակնհայտ է, որ մարդագլխային համընդհանուր ձևով հարկի դեպքում պետությունը շերեփահանում է աղքատ-վճարող հարկատուների վերջին քոռ կոպեկները, որպեսզի փակի հաշիվները օտարերկրյա հարուստների հետ՝ որից նա փող է պարտք վերցրել, փոխարենը այդ մանրադրամները իր կարիքների համար հավաքելու հպատակներից՝ առանց տոկոսների հավելավճարների:


    

Մեկ տոկոսանոց սերիա:

Քանի դեռ փոխառությունները ներքին էին, Գոյերը պարզապես փողը աղքատների գրպանից տեղափոխում էին հարուստների գրպանները, բայց երբ մենք կաշառեցինք ում հարկավոր է՝ որպեսզի տեղափոխի փոխառությունները արտաքին հողի վրա, այդ ժամից բոլոր պետական հարստությունները հոսում էին մեր դրամարկղերը, և բոլոր Գոյերը սկսեցին վճարել մեզ հպատակության տուրք՝ փոխառության տոկոսների տեսքով:

Փողի լճացում մենր կողմից թույլ չի տրվի, և հետեւաբար չի լինի

պետական արժեթղթերի տոկոս, բացառությամբ մեկ տոկոսանոց սերիաների, որպեսզի տոկոսների վճարումները չտրվի պետական հզորությունը տզրուկներին արտածծման։


    

Արդյունաբերական թղթեր[A1] ։

Տոկոսադրույքով արժեթղթերի թողարկման իրավունքը բացառապես կտրվի արդյունաբերական ընկերություններին, որոնց համար դժվար չի լինի վճարել տոկոսագումարները շահույթներից՝ որոնք պետությունը չի աշխատում պարտք վերցրած փողի վրա այդ արդյունաբերական ընկերությունների նման, քանի որ նա՝ պետությունը, փոխառում է ծախսերի համար, այլ ոչ թե գործարքների:

Արդյունաբերական արժեթղթերը կգնվեն նաև կառավարության կողմից, որը փոխառություններիի գծով ներկայիս տուրք վճարողից կվերածվի հաշվարկից պարտատուի: Նման միջոցը կդադարեցնի փողի լճացումը, պորտաբուծությունը և ծուլությունը, որոնք մեզ համար օգտակար էին անկախ Գոյերի մոտ, բայց անցանկալի են մեր տիրակալության ժամանակ:


    

Գոյերի կառավարիչները՝ ժամանակավորներ[A2] , մասոնական գործակալներ:

Ինչպես հստակ է Գոյերի զուտ կենդանական ուղեղների անիմաստությունը արտահայտվելով նրանում, որ, երբ նրանք պարտք էին վերցնում մեզանից տոկոսագումարների վճարման տակ, նրանք չեին մտածում, որ միևնույն է նույն փողերը՝ և նույնիսկ տոկոսագումարները հավելավճարով, նրանք ստիպված կլինեն շերեփահանել իրենց իսկ պետության գրպանից՝ մեզ հետ հաշիվները փակելու համար: Ինչն ավելի հեշտ էր անհրաժեշտ գումարն ուղղակիորեն իր ժողովրդից ստանալ:

Սա ապացուցում է մեր ընտրյալ միտքի հանճարեղությունը, որ մենք կարողացանք նրանց այնպես ներկայացնել փոխառությունների գործը, որ նրանք նույնիսկ իրենց օգուտները նշմարեցին դրա մեջ:

Մեր հաշվարկները, որոնք մենք կներկայացնենք՝ երբ ժամանակը գա, դարավոր փորձերի լուսաբանման տակ՝ կառանձնանա հստակությամբ և՛ որոշակիությամբ և՛ ակնբախորեն ցույց կտա բոլորին մեր նորամուծությունների օգուտը: Դրանք վերջ կդնեն չարաշահումներին՝ ի շնորհիվ որոնց մենք տիրացանք Գոյերին, բայց որը չի կարող հանդուրժվել մեր թագավորությունում:

Մենք այնպես ճիշտ տեղը դնելով կկարգավորենք հաշվարկային համակարգը, որ ոչ՛ կառավարիչը, ոչ՛ էլ ամենափոքր պետական պաշտոնյան ի վիճակի չի լինի աննկատ դուրս բերել անգամ նվազագույն գումար՝ այդ գումարի նշանակվածությունից զատ, կամ ուղղել այն այլ ուղղությամբ՝ քան դրա նաանշվածությունն է, բացի նրանից, որը կնշվի մեկ անգամ որոշված գործողությունների պլանում:

Առանց որոշակի պլանի, դուք չեք կարող վերահսկել այն: Ընթանալով որոշակի ճանապարհով և անորոշ պաշարով, ուղեգծում կործանվում են անգամ զորեղ հերոսները:

Գոյերի ղեկավարները, որոնց մենք երբևե խորհուրդ տվեցինք շեղվել պետական գործերից ներկայացուցչական ընդունելություններով, վարքակարգերով,

զվարճացումներով, մեր կառավարության միայն շիրմաներն էին: ժամանակավորներ[A3] ի հաշվետվությունները՝ դրանց փոխարինող գործերի ոլորտում, նրանց համար կազմվել են մեր գործակալների կողմից և ամեն անգամ բավարարել են նրանց անհեռատես ուղեղները խոստումներով, որ ապագայում

կանխատեսվում են խնայողություններ և բարելավումներ... Ինչի՞ց խնայողություններ..., ինչի՞ց բարելավումներ․․․, նրանք կարող էին հարցնել և չհարցրեցին կարդալով մեր զեկույցները և նախագծերը ... Դուք գիտեք, թե մինչև ինչի հանգեցրեց նրանց անտարբերությունը, ինչպիսի ֆինանսական քայքայման նրանք հասան, չնայած իրենց ժողովուրդների զարմանալի աշխատասիրությանը...

[A1] արժեթզթեր

[A2] ժամանակավոր և պատահականորեն

իշխանությունը գրաված անձիք

[A3] ժամանակավոր և պատահականորեն

իշխանությունը գրաված անձիք
    

    
(շարունակելի)
    
     P.S. - ԶԳՈՒՇԱՑՈՒՄ - Ձեզ մատուցված նյութը բոլորովին նպատակ չի հետապնդում քարոզելու սիոնիզմ և/կամ տարածելու ինչպես ընդունված է ասել հակասեմիտիզմ, այն պայմանավորված է մեկ պարզ ճշմարտությամբ՝ ՏԵՂԵԿԱՑՎԱ՞Ծ ԵՍ - ՈՒՐԵՄՆ ՊԱՇՏՊԱՆՎԱԾ ԵՍ։ Եթե ամբողջովին ընթերցել եք այն, ապա դժվար չե զուգահեռներ անցկացնել անցյալում փաստացի իրականացած, ներկայիս ընթացիկ գործողության մեջ և ապագա կանխատեսվող իրադարձությունների հետ՝ թե լոկալ և թե գլոբալ մասշտաբով։
     P.S.S. - ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ - Մինչև 2002թ․ -ը Հայաստանը աշխարհի բացառիկ երկրներից մեկն էր որտեղ պաշտոնապես չկային մասոնական օթյակներ։ 2002-2013թ․թ․-ը Հայաստանում պաշտոնապես գրանցվել է 10-ը մասոնական օթյակ, իսկ 2004թ․-ին նրանց կողմից գնվել է 3000 ք/մ հողատարածք Վահագնի թաղամասում մասոնական Գերագույն Օթյակի Տաճարի կառուցման համար։ Մինչև 2011թ․-ը լրատավական դաշտում բացարձակ ոչ մի տեղեկատվություն չկա նրանց և/կամ նրանց գործունեության մասին՝ չնալյած շուրջ 10 տարի պաշտոնական գործունեության պայմաններում, իսկ 2011-2018թ․թ․-ի մայիս ընդամենը 1-2-3 կծկտուր հարցազրույց։ 2018թ․-ի հունիսին համացանցում հայտնվեց հայաստանյան մասոնների՝ «Հայոց Գերագույն Օթյակ» -ի պաշտոնական կայք էջը հնարավոր մանրամասն տեղեկատվությամբ, որին հաջորդեցին 1-2-3-4-5-6 իրադարձություններ՝ պատահականություն թե՞ օրինաչափություն, գնահատեք ու դատեք ինքներդ։

     P.S.S.S. - ԽՆԴՐՈՒՄ ԵՄ ՏԱՐԱԾԵԼ,
ով իսկապես, առավել ևս իրապես մտահոգված է ՀԱՅԻ ՏԵՍԱԿԻ և ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ պահպանմամբ: ԼԻՆԵԼ ՏԵՂԵԿԱՑՎԱԾ ՆՇԱՆԱԿՈՒՄ Է ԼԻՆԵԼ ՊԱՇՏՊԱՆՎԱԾ։
ՇՆՈՐՀԱԿԱԼՈՒԹՅՈՒՆ։

Հայելու առաջ
Все что нужно знать о Протоколах Сионских Мудрецов
To promote the post

Like
0
Dislike
0
| | |
1520 | 0 | 0
Facebook