Loading...

Articles

Ավետարանիչ ԳՐԻԳՈՐ ՄԵԼՔՈւՄՅԱՆԻ ԱՇԽԱՏՈւԹՅՈւՆՆԵՐԸ

02:48, Monday, 22 July, 2019
Ավետարանիչ ԳՐԻԳՈՐ ՄԵԼՔՈւՄՅԱՆԻ ԱՇԽԱՏՈւԹՅՈւՆՆԵՐԸ
     Ավետարանիչ ԳՐԻԳՈՐ ՄԵԼՔՈւՄՅԱՆԻ ԱՇԽԱՏՈւԹՅՈւՆՆԵՐԸ
    
    

https://drive.google.com/open?id=1fp5PPXQN3grB1QgnQu59dF5Ez6KORqBA
    
    
    

Մարդուն ճանաչում են իր գործերից …


    

ՀԵՏԱՔՐՔԻՐ Է Եւ OԳՏԱԿԱՐ` ԻՄԱՆԱԼ - 20–րդ դարի Միջազգային Ավետարանիչ ԳՐԻԳՈՐ ՄԵԼՔՈւՄՅԱՆԻ կյանքի, գործունեության և գրվածքների մասին, ում իր ժամանակակիցներն անվանել են «ՔԱՅԼՈՂ ԱՎԵՏԱՐԱՆ»: Գրքում ներկայացված են նրա աշխատություններից - «ԳԼԽԱՏՎԱԾՆԵՐԸ» պատմվածքը՝ հիմնված իրական դեպքերի վրա, որը հանուն հավատքի նահատակվածների մասին է, «Բանաստեղծությունները», «ԵՂԾ ԱՂԱՆԴՈՑ» -ը, որում ամփոփված է Քրիստոնեական դավանաբանության կրճատ նկարագրությունը, Աստվածաշնչի համառոտ բովանդակությունը, հորդորներ աղանդավորության դեմ, Աստվածաշնչյան գրքերի մեկնություններ, «Նոյի տապանի գիտական փաստարկների ապացույցներ» (ռուսերեն), «Հայ Առաքելական եկեղեցու պատմությունը» (ռուսերեն), նաև հավելված-փաստաթղթեր ու երգարան:
    
    
    

Գրիգոր Մելքումյանի ընթերցմամբ կարող եք լսել Youtube-ից

ռուսերենով Իոսիֆ Տոնի, , Քրիստոնյայի տեղը սոցիալիզմի ժամանակ, ,

ИОСИФ ТОН - Место христианина при социализме

https://www.youtube.com/watch?v=DnGpSpd8RvE


    

Գրիգոր Մելքումյանի վրացերեն լեզվով քարոզները կարող եք լսել Youtube-ից


    

ԱՊԱՇԽԱՐՀՈւԹՅԱՆ ԿՈՉ-1

https://www.youtube.com/watch?v=9cbDSFRJWOQ


    

ԱՊԱՇԽԱՐՀՈւԹՅԱՆ ԿՈՉ-2

https://www.youtube.com/watch?v=b2VSnjhWFx4


    

ԱՊԱՇԽԱՐՀՈւԹՅԱՆ ԿՈՉ-3

https://www.youtube.com/watch?v=Af2D3f3QS54


    

ԱՊԱՇԽԱՐՀՈւԹՅԱՆ ԿՈՉ-4

https://www.youtube.com/watch?v=r9zGaFmulD0


    

ԱՊԱՇԽԱՐՀՈւԹՅԱՆ ԿՈՉ-5

https://www.youtube.com/watch?v=DFXBW1ldzLY


    

ՏԵ՛Ս, ՈՐՔԱՆ ՇԱՏ ՔԵԶ ՍԻՐԵՑԻ - վրացերենի թարգմանեց և ընթերցեց ավետարանիչ՝ ԳՐԻԳՈՐ ՄԵԼՔՈւՄՅԱՆԸ

https://www.youtube.com/watch?v=2DZR4CPlAmY

To promote the post

Like
0
Dislike
0
| | |
2558 | 0 | 0
Facebook
COMMENT.am