Loading...

Articles

Ա՜խր ո՞վ ենք մենք

13:29, Sunday, 30 June, 2019
Ա՜խր ո՞վ ենք մենք

Ա՜խր ո՞վ ենք մենք,

որ գլուխ դնենք Ժամանակի հետ…


    

Թեև բանակա՜ն, բայց

Անզո՜ր, անկա՜մ,

Թո՜ւյլ էակներ ենք Ժամանակի դեմ:


    

Եվ արի՜ ու տե՛ս, որ փո՜րձ ենք անում

կնճիռ հարթեցնել՝

դեմքի՜, անցյալի՜ ու…

հիշողության՝

Ձեռնո՛ց ենք նետում վայրկյանի դեմքին-

Մի ոտքով հազիվ կանգնած մնալով

Կյանքի եզերքին…


    

Իսկ Ժամանա՜կը խեղկատակի պե՜ս,

Երբ որ ցանկանո՜ւմ

Ծիծաղեցնո՜ւմ է կա՛մ

Լացացնո՜ւմ է մեզ:

To promote the post

Like
0
Dislike
0
| | |
2871 | 0 | 0
Facebook
COMMENT.am