Loading...

Articles

ԳՐԻԳՈՐԻՍ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՔՈԼԵՋԸ ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒՄ Է ԸՆԴՈՒՆԵԼՈԻԹՅԱՈՒՆ

TVADSTUDIO
Spokesperson:
TVADSTUDIO
19:48, Thursday, 27 June, 2019
ԳՐԻԳՈՐԻՍ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՔՈԼԵՋԸ ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒՄ Է ԸՆԴՈՒՆԵԼՈԻԹՅԱՈՒՆ

Երևանի Գրիգորիս բժշկա-հումանիտար քոլեջը կատարում է ընդունելություն հետվյալ մասնագիտություններով՝

Քույրական գործ
     Մանկաբարձական գործ
    

Դեղագիտություն
    

Ատամնատեխնիկական գործ

Հասցե՜ Արշակունյաց պող 40 շենք

Հեռախոս՜ 091402959 091063636 094305515
     [vid:0]
E4Vd_h9vRmM
Promote this post
The article published in the Spokesperson project.
Sign up and publish your articles.
Like
1
Dislike
0
5224 | 0 | 0
Facebook