Loading...

Articles

Ճամփորդ

12:22, Tuesday, 11 June, 2019
Ճամփորդ
     Սիրում եմ կյանքը…

Բայց ի՞նչն եմ սիրում

Անշուշտ ճամփորդել…ինչպես և շատերը

Բայց ոչ աշխարհով, երկրներով մեկ…

Այլ միայն կյանքի տարածության մեջ`

Զգացողությունների տիեզերքով մեկ…

Ախ, որքան գեղեցիկ վայրեր կան այդտեղ

Անհաշվելի շատ

Անչափելի մեծ

Անսահման շքեղ…
    
     Շարունակությունն այստեղ

Source: armineh.blog
To promote the post

Like
0
Dislike
0
| | |
2127 | 0 | 0
Facebook