Loading...

Articles

Պետք է փոխել նաև ընտրական հանձնաժողովների կազմերը

16:54, Friday, 24 May, 2019
Պետք է փոխել նաև ընտրական հանձնաժողովների կազմերը
     Մեկ տարի հեղափոխություն է կատարվել, սակայն մինչև օրս չեն փոխվել ընտրական հանձնաժողովների կազմերը, որոնք նշանակվել են նախկին իշխանության կողմից:
     Ժամանակն է բոլոր մարզերում փոխել ընտրական հանձնաժողովների կազմերը: Դատական համակարգը փոխելուն զուգընթաց, կարևոր է նաև այս հարցի լուծումը: Ամեն ինչ սկսվում է ընտրություններից, իսկ ընտրական հանձնաժողովների անդամներն էլ անաչառ չեն: Չեն էլ եղել:
Promote this post
The article published in the Spokesperson project.
Sign up and publish your articles.
Like
2
Dislike
0
9893 | 0 | 0
Facebook