Loading...

Articles

Մեր նոր կառավարությունը կարծես թե «խաչից խրտնած լինի»

20:53, Sunday, 14 April, 2019
Մեր նոր կառավարությունը կարծես թե «խաչից խրտնած լինի»

Բացի կույր հետևորդներից, մնացածները նկատած կլինեն, որ վարչապետի կարծիքից այլ կարծիք հայտնելու դեպքում, հայտնողին պիտակավորում են, որպես հակահեղափոխական ու սկսում քարկոծել բոլոր հնարավոր միջոցներով: Այ մարդ դուք հո «խաչից խրտնած չե՞ք»: Բավ է արդեն: Ձերն է երկիրը, դուք եք իշխողները, ձեզ մի քիչ «տեսած» պահեք: Հակառակ դեպքում դուք ինքներդ կփորեք ձեր փոսը՝ ստեղծելով ընդիմադիրների ծանրակշիռ խումբ:

Promote this post
The article published in the Spokesperson project.
Sign up and publish your articles.
Like
0
Dislike
0
4027 | 0 | 0
Facebook