Loading...

Articles

Միալար անծիր

22:48, Wednesday, 13 March, 2019
Միալար անծիր

Միալար անծիր,
     Թե ծերացել եմ,
     Ասա, թող, անցիր
     Առ ի լուսնածիր։

Քեզանից հարավ
     Մահն է տարփածուն,
     Քո աջում բնավ
     Էլ սեր չեն տածում,
     Քանի ոչինչն է
     Ծանր ու տարածուն։

Քեզնից վեր զուր է,
     Թե հայացք ածեմ,
     Այնտեղ լազուրն է
     Որքան էլ հածեմ։

Ցածում իմ հերթը
     Քանի չի հասել,
     Մի հուշում ինձ տուր
     Չեղնեմ անձնատուր։

To promote the post

Like
0
Dislike
0
| | |
2615 | 0 | 0
Facebook
COMMENT.am