Loading...

Articles

Երիտասարդների ելույթը ցնցել է համացանցը

21:09, Sunday, 03 June, 2018
Երիտասարդների ելույթը ցնցել է համացանցը

Տղաների այսօրինակ կատարումը դուք դեռ չեք լսել:

Խոսք` Ա. Սահակյան
     Երաժշտ.` Ա. Բաբաջանյան
     Կատարումը՝ Ռոբերտ Միքայելյան
     Նվագակցություն՝ Վիգեն Խաչատրյան
    
     Կատարումը կարող եք լսել անցնելով հետևյալ հղումով
    
https://www.facebook.com/arxablog.am/videos/1692211147523143/
    

    

Դու ինձ համար սիրո աղբյուր,
Ես քեզ համար գուցե ոչինչ,
Դու ինձ համար երազ մաքուր,
Ես քեզ համար գուցե ոչինչ:
Հեռվից ես քեզ գոնե տեսնեմ, սիրեմ,
Որպես կյանքիս չքնաղ երազ,
Արեգակին պետք է հեռվից նայել,
Կայրի եթե շատ մոտենաս:
Հեռվից ես քեզ գոնե տեսնեմ, սիրեմ,
Որպես կյանքիս չքնաղ երազ,
Արեգակին պետք է հեռվից նայել,
Կայրի եթե շատ մոտենաս:
Կյանքում դու միշտ ուրախ մնա,
Եվ միշտ եղիր պայծառ ու ջինջ,
Ամբողջ մի կյանք սիրով կտամ,
Ես քեզ հանար գուցե ոչինչ:
Հեռվից ես քեզ գոնե տեսնեմ, սիրեմ,
Որպես կյանքիս չքնաղ երազ,
Արեգակին պետք է հեռվից նայել,
Կայրի եթե շատ մոտենաս:
Հեռվից ես քեզ գոնե տեսնեմ, սիրեմ,
Որպես կյանքիս չքնաղ երազ,
Արեգակին պետք է հեռվից նայել,
Կայրի եթե շատ մոտենաս:
Հեռվից ես քեզ գոնե տեսնեմ, սիրեմ,
Որպես կյանքիս չքնաղ երազ,
Արեգակին պետք է հեռվից նայել,
Կայրի եթե շատ մոտենաս:
Հեռվից ես քեզ գոնե տեսնեմ, սիրեմ,
Որպես կյանքիս չքնաղ երազ,
Արեգակին պետք է հեռվից նայել,
Կայրի եթե շատ մոտենաս:
Արեգակին պետք է հեռվից նայել,
Կայրի եթե շատ մոտենաս,
Կայրի եթե շատ մոտենաս,
Դու իմ կյանքի չքնաղ երազ…

    
To promote the post

Like
0
Dislike
0
| | |
3091 | 0 | 0
Facebook
COMMENT.am