Loading...

Articles

Շնորհավորել է և նվերը ևս ուղարկել է. թքում են երեսին

22:26, Thursday, 29 June, 2023
Շնորհավորել է և նվերը ևս ուղարկել է. թքում են երեսին
    
Շնորհավորել է և նվերը ևս ուղարկել է։ Անողնաշար....
Թքում են երեսին, ասում է՝ անձրև է գալիս։
Promote this post
The article published in the Spokesperson project.
Sign up and publish your articles.
Like
0
Dislike
0
726 | 0 | 0
Facebook