Loading...

Articles

2 քայլ ասե՛ք, որ ՔՊ-ն ու Նիկոլն արել են, որ 2020-ի պատերազմը կանխվեր

18:11, Monday, 24 June, 2024
2 քայլ ասե՛ք, որ ՔՊ-ն ու Նիկոլն արել են, որ 2020-ի պատերազմը կանխվեր
     2 քայլ կասե՞ք, որ ՔՊ-ն ու Նիկոլն արել են, որ պատերազմը կանխվեր։
     Փոխարենը 10-ը կասեմ, որով պատերազմ են հրահրել ու բերել։
Promote this post
The article published in the Spokesperson project.
Sign up and publish your articles.
Like
0
Dislike
0
277 | 0 | 0
Facebook