Loading...

Articles

Նիկոլին դեմ եք, բայց Սրբազանին չեք ընդունում, որովհետև Նիկոլն ասեց, թե ինքը Քոչարյանի մարդն ա՞

21:44, Friday, 31 May, 2024
Նիկոլին դեմ եք, բայց Սրբազանին չեք ընդունում, որովհետև Նիկոլն ասեց, թե ինքը Քոչարյանի մարդն ա՞
     Նիկոլին դեմ եք, բայց Սրբազանին չեք ընդունում, որովհետև Նիկոլն ասեց, թե ինքը Քոչարյանի մարդն ա՞:
     Ո՛չ, դուք նիկոլական եք ու նիկոլական՝ Նիկոլի ծառա էլ կմնաք, քանի դեռ չեք ազատվել նրա ատելության քարոզներից, նրա ծառաների ազդեցությունից, նրանց ատելությունը, սուտն ու զզվանքը տարածող "ալիքների" կապանքներից, ուղեղ լվացող նյութերից։
Promote this post
The article published in the Spokesperson project.
Sign up and publish your articles.
Like
0
Dislike
0
420 | 0 | 0
Facebook