Loading...

Articles

Սուտ է տարածված «կարծիքը», թե Հայոց Ցեղասպանության ժամանակ դիմադրություն չի եղել

03:07, Sunday, 19 May, 2024
Սուտ է տարածված «կարծիքը», թե Հայոց Ցեղասպանության ժամանակ դիմադրություն չի եղել
    
Սուտ է տարածված «կարծիքը», թե Հայոց Ցեղասպանության ժամանակ դիմադրություն չի եղել: Հայերը դիմադրության և հերոսամարտերի փայլուն օրինակներ են տվել, որոնք մեր օրերում էլ չեն կորցրել իրենց արդիականությունը և դեռ երկար են սերունդների համար դասեր ծառայելու:

    
     "Ինձ անընդհատ ասում են՝ «նախկիններ», «ներկաներ» ..․ Լսե'ք, մեր Տերը հրաշալի խոսք ունի․ «Հին տիկերի մեջ նոր գինի չի լցվում, և նոր տիկերի մեջ էլ հին գինի չի լցվում» ":
     Բագրատ Արքեպիսկոպոս Գալստանյան
Promote this post
The article published in the Spokesperson project.
Sign up and publish your articles.
Like
0
Dislike
0
430 | 0 | 0
Facebook