Loading...

Articles

Երևաց թե ո՞րքանով է Երևանի քաղաքապետարանն իր նպատակին ծառայեցնել Երևանի ջրատարների մաքրման համար հատկացված, տասնյակ միլիոնավոր դրամները

04:15, Tuesday, 14 May, 2024
Երևաց թե ո՞րքանով է Երևանի քաղաքապետարանն իր նպատակին ծառայեցնել Երևանի ջրատարների մաքրման համար հատկացված, տասնյակ միլիոնավոր դրամները
     Այսօր պարզ երևաց թե ո՞րքանով է Երևանի քաղաքապետարանն իր նպատակին ծառայեցնել Երևանի ջրատարների մաքրման համար հատկացված, տասնյակ միլիոնավոր դրամները։
Promote this post
The article published in the Spokesperson project.
Sign up and publish your articles.
Like
0
Dislike
0
371 | 0 | 0
Facebook