Loading...

Articles

Նրանք Հանուն հայրենի հողի զոհվեցին, որ դու դիվանին նստած հանձնե՞ս

21:42, Monday, 13 May, 2024
Նրանք Հանուն հայրենի հողի զոհվեցին, որ դու դիվանին նստած հանձնե՞ս
     Եռաբլուրի տղերքի գերեզմաններին նայեք ու ձե՛զ նայեք։
     Նրանք Հանուն հայրենի հողի զոհվեցին, որ դու դիվանին նստած հանձնե՞ս։
Promote this post
The article published in the Spokesperson project.
Sign up and publish your articles.
Like
0
Dislike
0
380 | 0 | 0
Facebook