Loading...

Articles

«Այնտեղ, որտեղ թագավորում է արդարությունը, մեծաքանակ զորքի անհրաժեշտություն չկա»

18:15, Friday, 23 February, 2024
«Այնտեղ, որտեղ թագավորում է արդարությունը, մեծաքանակ զորքի անհրաժեշտություն չկա»

Ֆրանսիայի այս թագավորը՝ Անրի 4-րդ Բուրբոնը (գահակալել է1589 – 1610 թթ.), մի անգամ, երբ ընդունել է Օսմանների կայսրության Մեհմեդ 3-րդ սուլթանի դեսպանին, զրույցի ժամանակ թուրքը պարծեցել է իր տիրակալի զորքի մեծաքանակությամբ, չափազանցրել է այդ զորքի մարտունակությունը և զուգահեռաբար իր զարմանքն է արտահայտել, որ Ֆրանսիայի թագավորը շատ փոքրաթիվ բանակ ունի:

«Այնտեղ, որտեղ թագավորում է արդարությունը, մեծաքանակ զորքի անհրաժեշտություն չկա», - արձագանքել է միապետը:

Promote this post
The article published in the Spokesperson project.
Sign up and publish your articles.
Like
0
Dislike
0
452 | 0 | 0
Facebook