Loading...

Articles

Թե՛ Ռուսաստանի, թե՛ Իրանի հետ փոխհարաբերությունները, Փաշինյանի կլանն ահավոր վատացրել է

04:07, Saturday, 02 December, 2023
Թե՛ Ռուսաստանի, թե՛ Իրանի հետ փոխհարաբերությունները, Փաշինյանի կլանն ահավոր վատացրել է
     Թե՛ Ռուսաստանի, թե՛ Իրանի հետ փոխհարաբերությունները, Փաշինյանի կլանն ահավոր վատացրել է, փոխարենը ոչ մի օգուտ չբերելով, ոչ մի այլ երկրի հետ, չլավացնելով....
Promote this post
The article published in the Spokesperson project.
Sign up and publish your articles.
Like
0
Dislike
0
497 | 0 | 0
Facebook