Loading...

Articles

Թուրքը՝ մնում ա թուրք հայը՝ չի՛ մնում հայ.…

04:05, Saturday, 02 December, 2023
Թուրքը՝ մնում ա թուրք հայը՝ չի՛ մնում հայ.…
     Թուրքը՝ մնում ա թուրք
     հայը՝ չի՛ մնում հայ.…
     Ես 1 աղոթք գիտեմ...
     «Թո՛ղ Աստված ամեն մեկին, իր սրտի չափ տա» ․․․․
Promote this post
The article published in the Spokesperson project.
Sign up and publish your articles.
Like
0
Dislike
0
425 | 0 | 0
Facebook