Loading...

Articles

Տեսեք, թե ինչքան միամիտ հիմար մարդ կա, որ մենակ նյութի վերնագիրը կարդալով լայքում ա, տարածում, քոմենթ գրում

16:16, Thursday, 16 March, 2023
Տեսեք, թե ինչքան միամիտ հիմար մարդ կա, որ մենակ նյութի վերնագիրը կարդալով լայքում ա, տարածում, քոմենթ գրում
    
Տեսեք, թե ինչքան միամիտ հիմար մարդ կա, որ մենակ նյութի վերնագիրը կարդալով լայքում ա, տարածում, քոմենթ գրում։ Այնինչ նման նյութ չկա՛, չի՛ էլ եղել։
Մի՞թե այսքան շատ տգետ, անֆայմ, հարիֆ կա մեր ժողովրդի մեջ։
Դուք՝ հանճար չեք, դուք՝ անճար եք, թշվառ, միամիտ, հարիֆ, խղճուկ....
Ձեր մեռելային անբանության, տկարության, բթամտության պատճառով ա նաև, որ օրեցօր հայրենիք ենք կորցնում, որ պատերազմ ենք հանձնում, որ զոհվում են հազարավոր անմեղ տղաներ։
Promote this post
The article published in the Spokesperson project.
Sign up and publish your articles.
Like
0
Dislike
0
669 | 0 | 0
Facebook