Loading...

Articles

Հարկային խնդիրների լուծում

Sona
Author:
Sona
17:07, Wednesday, 28 December, 2022
Հարկային խնդիրների լուծում

Հարկային խնդիրները հազվադեպ հանդիպող երևույթներից են։ Պատճառները կարող են տարբեր լինել, բայց հարկային մարմնի կառուցվածքը և ֆունկցիաները չհասկանալը կարող են դրանից ամենահաճախ հանդիպողը լինել։

Մարդիկ ինչպես ունեն աշխատանքային իրավունք այնպես էլ ունեն հարկային իրավունք, որոնց խախտումը պետք է հաջորդվի դրանց լուծմամբ։

Հարկային խնդիրները սկզբում փորձում են ինքնուրույն լուծել, սակայն որպես կանոն պետք է լինում ավելի լուրջ օգնություն, այդ պատճառով գնում են փաստաբանական գրասենյակ։

Այսպիսով, հարկային մարմինը հարկային և պարտադիր սոցիալական ապահովագրության վճարների մասին օրենսդրության կատարման նկատմամբ հսկողություն իրականացնող միասնական պետական կառավարմնան հանրապետական մարմին է, որը կոչված է իրագործելու «Հարկային ծառայության մասին» ՀՀ օրենքով սահմանված խնդիրները, ապահովելու բյուջեների՝ հարկային մարմնի կողմից վերահսկող եկամուտները, նպաստելու Հայաստանի Հանրապետության տնտեսական անվտանգությանը։

Հարկային մարմինը պարտավոր է՝ պահպանել Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությունը, հարկ վճարողների իրավունքները և օրինական շահերը; իրականացնել հսկողություն, ինչպես նաև հարկ վճարողների հաշվառում և այլն։

Այսպիսով, հարկային մարմինը «Հարկային ծառայության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքով ամրագրված իրավասությունների շրջանակներում կոչված է իրականացնելու արդյունավետ հարկային հսկողություն, օրենսդրության պահանջների խախտումների կանխման, բացահայտման, ինչպես նաև հարկային ծառայողների և հարկ վճարողների ուսուցման աշխատանքները:

Promote this post
The article published in the Spokesperson project.
Sign up and publish your articles.
Like
0
Dislike
0
780 | 0 | 0
Facebook