Loading...

Articles

Ձեռնարկատիրական գործունեություն լիցենզիա և ծանուցման ենթակա գործունեություն

Sona
Author:
Sona
18:07, Tuesday, 25 October, 2022
Ձեռնարկատիրական գործունեություն լիցենզիա և ծանուցման ենթակա գործունեություն
     Իրավաբանական անձի հիմնադիրները կնքում են պայմանագիր, որով որոշում են իրավաբանական անձի հիմնադրման համար համատեղ գործունեության կարգը, իրավաբանական անձին իրենց գույքը հանձնելու և նրա կառավարմանն իրենց մասնակցության պայմանները: Պայմանագրի հիման վրա հիմնադիրները մշակում են ստեղծվող իրավաբանական անձի կանոնադրությունը: Իրավաբանական անձը, օրենքով սահմանված կարգով, ենթակա է պետական գրանցման: Պետական գրանցման համար տվյալները` ներառյալ առևտրային կազմակերպությունների ֆիրմային անվանումը, գրառվում են իրավաբանական անձանց պետական գրանցամատյանում, որը բաց է համընդհանուր ծանոթացման համար: Սակայն ՀՀ-ում որոշակի բնագավառների պատկանող ձեռնարկատիրական գործունեությամբ զբաղվելու համար, ինչպիսիք են օրինակ, ֆինանսաբանկային, առողջապահական և այլ ոլորտներին պատկանող գործունեությունը՝ ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով անհրաժեշտ է ստանալ համապատասխան լիցենզիա լիազոր մարմնի կողմից։ Վերջիններս համարվում են լիցենզավորման կամ ծանուցման ենթակա գործունեության տեսակներ, որոնք իրենցից ենթադրում են իրավական փաստաթղթերի հավաքագրման և օրենքով սահմանված կարգով այլ գործողությունների կատարում։ Ձեր կողմից ստեղծված ընկերությունների գրանցման, լիցենզավորման և այլ իրավական հարցերի և գործընթացների իրականացման դեպքում կարող եք դիմել «Լեգիտիմուս» իրավաբանական ընկերությանը։
     Ավելին այստեղ։
Promote this post
The article published in the Spokesperson project.
Sign up and publish your articles.
Like
0
Dislike
0
929 | 0 | 0
Facebook