Loading...

Articles

Գույք որի վրա չի կարող բռնագանձում տարածվել

Sona
Author:
Sona
18:05, Tuesday, 25 October, 2022
Գույք որի վրա չի կարող բռնագանձում տարածվել
     «Դատական ակտերի հարկադիր կատարման մասին» ՀՀ օրենքի 51-րդ հոդվածի 6-րդ կետի համաձայն արգելանք չի կարող դրվել քաղաքացի-պարտապանին պատկանող միակ այն բնակարանի, այդ թվում՝ բնակարանի հետ մեկ միասնական գույքային միավոր կազմող տնամերձ հողամասի և այդ հողամասի վրա առկա օժանդակ կառույցների, կամ դրա բաժնի, որը պարտապանի համար հանդիսանում է մշտական բնակության միակ վայր, և որի մեկնարկային գինը հավասար կամ ցածր է Հայաստանի Հանրապետության կառավարության սահմանած` միակ բնակարանի իրացման համար նախատեսված նվազագույն գումարից: Եթե միակ բնակարանն իրացվում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարության որոշմամբ սահմանված գումարը գերազանցող գնով, ապա Հայաստանի Հանրապետության կառավարության սահմանած` միակ բնակարանի իրացման համար նախատեսված գումարը վերադարձվում է պարտապանին. ՀՀ Կառավարության համապատասխան որոշման համաձայն այս պահին քաղաքացի-պարտապանի միակ բնակարանի իրացման համար նվազագույն գումարը կազմում է 4 900.000 ՀՀ դրամ։
     Ավելին այստեղ։
Promote this post
The article published in the Spokesperson project.
Sign up and publish your articles.
Like
0
Dislike
0
850 | 0 | 0
Facebook