Loading...
Օդնոկլասնիկի

Articles

Թե անձրևը նեղանա՜ր…

20:42, Wednesday, 07 September, 2022
Թե անձրևը նեղանա՜ր…
    
    

Ո՞ւմ հետ կխոսեր,

Ո՞ւմ կբողոքեր մարդկային Սիրտը

Խելագա՜ր-մոլո՜ր,

… Թե անձրևը նեղանա՜ր

Ու հեռանար մի օր….


    

Այդ ո՞նց պետք է թեթևացներ

Մարդն իր Աչքը

Ծանրության բեռից տխրամած ու չո՜ր,

… Թե անձրևը նեղանա՜ր

Ու հեռանար մի օր….


    

… Մարդու հոգին Կհամրանա՜ր.

Կմոխրանար անդարձ

Բուռն կարոտից տոչո՜ր,

… Թե անձրևը նեղանա՜ր

Ու հեռանար մի օր….


    

Ո՛չ ծիածան կլիներ-

Ո’չ հույզերի լավաներ,

Ո՛չ Հմայքի քող…

… Թե անձրևը նեղանա՜ր

Ու հեռանար մի օր….


    

Կլիներ մութ մի մոլորակ,

Կամ էլ միայն Արեգակ-

Արհավիրքի սովոր,

… Թե անձրևը նեղանա՜ր

Ու հեռանար մի օր….


    

Ի պահ չէ՛ր տա երկինքը

Հո՜ւյսն իր, հո՜ւյզն իր

Երկրագնդին՝

Եվ անմեղ և մեղավոր…

… Թե անձրևը նեղանա՜ր

Ու հեռանար մի օր….


    

Մարդը արձան կդառնար՝

կանգնած

Հողին դարավոր,

… Թե անձրևը նեղանա՜ր

Ու հեռանար մի օր….

Promote this post
The article published in the Spokesperson project.
Sign up and publish your articles.
Like
0
Dislike
0
| | |
443 | 0 | 0
Facebook