Loading...

Articles

«Մի օր կարող է գալ, ու ոչ թե Հայաստան ներս չթողնեն, այլ առհասարակ երկիր չլինի».

15:11, Tuesday, 09 August, 2022
«Մի օր կարող է գալ, ու ոչ թե Հայաստան ներս չթողնեն, այլ առհասարակ երկիր չլինի».
    
«Մի օր կարող է գալ, ու ոչ թե Հայաստան ներս չթողնեն, այլ առհասարակ երկիր չլինի» . Նազենի Հովհաննիսյան
Promote this post
The article published in the Spokesperson project.
Sign up and publish your articles.
Like
0
Dislike
0
1532 | 0 | 0
Facebook