Loading...

Articles

Լույս է տեսել պ․գ․դ. պրոֆեսոր Վանիկ Վիրաբյանի ԽԱՉԻՍԱՐ-ՉԱՐԴԱԽԼՈՒ ՀԵՐՈՍԱԿԱՆ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆԻՑ գիրքը

02:30, Friday, 13 May, 2022
Լույս է տեսել պ․գ․դ. պրոֆեսոր Վանիկ Վիրաբյանի ԽԱՉԻՍԱՐ-ՉԱՐԴԱԽԼՈՒ ՀԵՐՈՍԱԿԱՆ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆԻՑ գիրքը
     Լույս է տեսել պ․գ․դ. պրոֆեսոր Վանիկ Վիրաբյանի ԽԱՉԻՍԱՐ-ՉԱՐԴԱԽԼՈՒ ՀԵՐՈՍԱԿԱՆ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆԻՑ գիրքը
    
    
    
     Գիրքը տպագրվել է ՆՈՐԻՆ ՍՈՒՐԲ ՕԾՈՒԹՅՈՒՆ ՏԵՐ ՏԵՐ ԳԱՐԵԳԻՆ - Բ ԱՄԵՆԱՅՆ ՀԱՅՈՑ ԿԱԹՈՂԻԿՈՍԻ Բարձր հովանավորությամբ
Promote this post
The article published in the Spokesperson project.
Sign up and publish your articles.
Like
0
Dislike
0
| | |
2121 | 0 | 0
Facebook