Loading...

Photo/Video Reportage

Մետաղական կղմինդր

15:38, Monday, 31 August, 2020
Մետաղական կղմինդր
     Այս տեսակի տանիքի ծածկանյութը օգտագործվում է ավելի հաճախ քան մյուսները: Այն տարբերվում է իր թեթևությամբ և տեղադրման հեշտությամբ:
Source: goldshin.am
Promote this post
The article published in the Spokesperson project.
Sign up and publish your articles.
Like
1
Dislike
0
3966 | 0 | 0
Facebook