Loading...

Photo/Video Reportage

ԿԱՐԱՊԵՏ ԳՈՒԼՈՅԱՆԸ ՄԱՐԶՊԵՏԻ ՊԱՇՏՈՆԻՑ ՀԵՌԱՆՈՒՄ Է ԱՐԺԱՆԱՊԱՏԻՎ

20:24, Thursday, 24 May, 2018
ԿԱՐԱՊԵՏ ԳՈՒԼՈՅԱՆԸ ՄԱՐԶՊԵՏԻ ՊԱՇՏՈՆԻՑ ՀԵՌԱՆՈՒՄ Է ԱՐԺԱՆԱՊԱՏԻՎ
     ԿԱՐԱՊԵՏ ԳՈՒԼՈՅԱՆԸ ՄԱՐԶՊԵՏԻ ՊԱՇՏՈՆԻՑ ՀԵՌԱՆՈՒՄ Է ԱՐԺԱՆԱՊԱՏԻՎ:
Promote this post
The article published in the Spokesperson project.
Sign up and publish your articles.
Like
0
Dislike
0
4383 | 0 | 0
Facebook