Loading...

Photo/Video Reportage

Աբովյանի համայնքապետարանի կոմունալ ծառայության աշխատակիցների ամենօրյա աշխատանքներից

00:26, Saturday, 21 April, 2018
Աբովյանի համայնքապետարանի կոմունալ ծառայության աշխատակիցների ամենօրյա աշխատանքներից
     Աբովյանի համայնքապետարանի կոմունալ ծառայության աշխատակիցների ամենօրյա աշխատանքներից
Promote this post
The article published in the Spokesperson project.
Sign up and publish your articles.
Like
0
Dislike
0
4606 | 0 | 0
Facebook