Loading...

Photo/Video Reportage

Մերի Ավետիսյանը Իսպանական՝ OPUS-2013 երաժշտական մրցույթի մասնակից

MUZIC
Author:
MUZIC
01:30, Sunday, 16 June, 2013
Մերի Ավետիսյանը Իսպանական՝ OPUS-2013 երաժշտական մրցույթի մասնակից
     Այս օրերին Մերի Ավետիսյանը գտնվում է Իսպանիայում, որպեսզի մասնակցի OPUS-2013 երաժշտական մրցույթին: Մաղթենք նրան հաղթանակ:
Promote this post
The article published in the Spokesperson project.
Sign up and publish your articles.
Like
0
Dislike
0
4684 | 7 | 0
Facebook