Խնդրում ենք սպասել...

Բոլոր գրառումները

Շնոռակալություն իմ ֆանատնեռին
22:18, շաբաթ, 31 հունվարի, 2015 թ.
ֆանատնեռ ջան ֆանատնեռ: Ես ցես շատ սիռեցի եվ ես ուզում եմ ասել վոռ ես լավ ախցիկ եմ բառի եմ պուպուշ եմ ու ինց իմ Խացիկ շատ կսիռե: Իմ ֆանատնեռի շտնոռիվ ես ցեռք բեռեցի այս եգը ...
4459 | 7 | 0
Եռքցւհի Ժուսը կառապի լցում եռ տռվռում
18:45, շաբաթ, 31 հունվարի, 2015 թ.
Իմ թխցակից Գայանն ասավ վոռ եռեկ եխելա եռկցուհի Ժուսի կառապային համեռքին: Ասաց վոռ նա եռքեց եռքեց վեռցում վազեց ու ինքը վախեցավ թե Ժուսը կնկնի: Ախցիկ ցան մի քից կամաց վազի այ քո ցավը տանեմ քեզի շատ ...
7712 | 2 | 0
Լառիսիկի կյանգը կեռան
18:41, շաբաթ, 31 հունվարի, 2015 թ.
Ինց են ուզում Լառիսիկից?Այտ հառցը ինց տանջում ե: Այ թաղեմ սաղին ինց եք ուզում ինցանից: եԼ ուզում եք բռնաբառել եռ ուզում եք սիռավեպել.Դե հեռիքա ելի: Հեռիքա իմ թխտակից Գայանեն ասոռ ասաց վոռ ինց սիռում ...
4222 | 0 | 0
բացվել է Լառիսիկ ֆան ցլուբ ինց վոռ եգ
20:36, ուրբաթ, 30 հունվարի, 2015 թ.
սիռելի իմ ֆանատնեռ ցան: Ես քից առաց տեղեկացա վոռ իմ անունով բացվել ե ֆան ցլուբ: Դռա հեղինակը ես ցեմ ոց ել Գայանը իմ թղցակից: Այ թաղեմ ցեզ իմ պատիվ դուք քցում եք այ սամազվանեցնեռ: Ախցի Գայան քո տեռը ...
6614 | 11 | 0
ինց ուզեցել են բռնաբառել
20:19, ուրբաթ, 30 հունվարի, 2015 թ.
այսոռ գալիս եի տուն մի այլանդակ իմ յուպկայի պեշից բռնեց բառցռցացռեց ու ասեց ուտեմ քեզ: Ես ել շատ զայռացա զոնտիկով տվեցի նենց գմպցռեցի վոռ ել եռբեք հայռ ցի դառնա: Այ տենց ախցիկ եմ ես:
5718 | 4 | 0
ես եվ իմ թխտակից Գայանեն շատ կուզենք քու հետ եռգենք Ժուս
22:49, հինգշաբթի, 29 հունվարի, 2015 թ.
Ժուսը հռապառակել է եռգող միկռաֆոնով նկառ ավելի շուտ նա է միկռաֆոնով եռգում: Նա շլացուցից ե եվ իմ թխտակից Գայանեն ուխակի վայռ ե ընկել ատոռից տեսնեով նռա շլացուցից առտաքինը: Ես եթե ցլինեի ռսաստանում ...
5080 | 3 | 0
Լսում եմ իմ սատ սիռելի Ժուսի եռքը
21:44, հինգշաբթի, 29 հունվարի, 2015 թ.
Ժուս ես ինց ես անում քանդակում թոխում ես ասումա Յու առ մայ քիթ ուււխ դզումա ինցի ես եռգն ել ախցի Գայան լսի: Ժուս ցան դում կուկու ես սաաաաատ սիռուն ես եվ իմ թծակից Գայանեն քո առացին ֆան ենք հետո նոռ ...
4400 | 7 | 0
Բաս եմ ուզում բաս
21:38, հինգշաբթի, 29 հունվարի, 2015 թ.
ՈՒխ նստաց եմ ու լսում եմ իմ սիռաց եռգը ուխ այ ես մասը բամ բամ բամ, բամ ուխ եսի ինցի դզեց: Ախցի Գայան լսի ոււււււխ: Խոռուռդ կտամ մեռ հայ ազգին բառցռցացնել ցասակը եվ լսել բաս բաս ուխ
4527 | 0 | 0
Ես շատ ուռախ եմ
21:21, հինգշաբթի, 29 հունվարի, 2015 թ.
Ես շատ ուռախ եմ ես ունեմ նոռ ֆանատ Առմ անւով Առմ ցան ինց իռոք շատ հաժելի ե տեսնել վոռ դու պայքառում ես ինձ համառ: Ես այսոռ եռցանիկ եմ շատ
4316 | 0 | 0
լառիսիկը բոլոռի եկռաննեռին
22:24, չորեքշաբթի, 28 հունվարի, 2015 թ.
Շատ շուտով Լառիսիկը այսինքն ես կլինեմ բոլոռի դեստոպի մեչ ես շատ շուտով գռանցելու եմ ադնակալսնիկ սոցալացանում եվ իմ սատ սիռելի ֆանատնեռին հռավիռում եմ ակնտեխ:
3981 | 2 | 0
Հայոց օռ
00:37, չորեքշաբթի, 28 հունվարի, 2015 թ.
Այսօռ տղանեռի բանանի օռն ե ուզում եմ վոտնակայս ցապահառեմ եվ ասեմ ապռեք տղանդռ ջան ոռ մեռ բանակ ցախկացռիք սառքիք անտառամ ցախիկ: ՕՎ ՀԱՅ ՔԱՋ ՄԱՌՏԻԿՆԵՌ ՎԱՍԳԵՆ ՍԱՌԿՍՅԱՆ ՔՒ ԳՍՆՆ ԵԼ ՇՆՈՌՅԱՎՈՌՈՒՄ ԵՆՔ ԵՍ ԵՎ ...
3952 | 0 | 0
տեռը սպանել ե շանը սեսքով զբախվելւ պատժառով տասութ պլուզ
17:53, երեքշաբթի, 27 հունվարի, 2015 թ.
Կանադայի բնակից Ռեյմսը իռ ախցիկ շանը գնդակով պապշտահառել է իռ միայ եվ անկռնկելի Բեյբի անունով շնիկին ով սեսքով զբախվել եռ այլ լապառոշ շան հետ: Բայց Ռեյմսի վռա գոռց ե հառուցվել եվ նա այժմ ռօսզկի մեցա:
5437 | 2 | 0
ես քես սիռում եմ իմ ֆանատ
18:54, շաբաթ, 24 հունվարի, 2015 թ.
ցգիտեմ քո անունը բայց դու լավ եռեղա եռեվացիռ եվ ես սկսեցի սիռել քեզ
4211 | 10 | 0
Լառիսիկը զայռացել է
18:36, շաբաթ, 24 հունվարի, 2015 թ.
Այսոռ ես շաաատ զայռացա քիչ առաչ միացռեցի իմ օդնօկլասնիկ համացանցային եգը այնտեղ ես ստացել եի սեսքի առաչառկւթյւն: Շատ զայռացա եվ այտ պադոնկին վատ բառ ասացի վոռը ես չեմ հռապառակի: Եվ այտպես այտ ...
4642 | 0 | 0
Շնոռակալւթյուն իմ ֆանատնեռին
17:43, շաբաթ, 24 հունվարի, 2015 թ.
իմ ֆանատնեռ ջան ես զեզ շատ սիռեցի դուք իմ բեյբինեռն եք: Անգլեռեն ասաց մայ բեյբի լով յու անկեխց ասաց ես ետ անտեռ անգլեռենը չգիտեմ բայց ինց դռանւմ օգնւմ է իմ շաաատ սիռելի թխթակից Գայանեն: Այսօռ նռա ...
4011 | 4 | 0
Առցունք
17:29, շաբաթ, 24 հունվարի, 2015 թ.
ինց է առցունքը: Դա այն ե եռբ լալում ես ու քո աշքեռից թափւմա ինչ վոռ տառոռինակ զգացողական նյութ: Այտ նյութը եվ շոշափվւմ է եվ ւնի իռ չառ գոռցը ամեն գիշեռ լալելւց այն թռչւմ է բառցի եռեսը ւ դու մռսմ ...
4373 | 0 | 0
ինչե սելվին
22:19, ուրբաթ, 23 հունվարի, 2015 թ.
Բառեվ բոլոռին ես այսոռ բացահայտել եմ թե ինչեռի ե բեռում սելվին եվ ինչ ե այտ տառոռինակ բառը: Այսոռ իմ թխտակից Գայանեն ուխառկեց ինց սելվի եվ ես փռփելով գուգլ կազմակեռպութույնը հասկացա վոռ դա վատ բան ե ...
4878 | 0 | 0
Լառիսա լով յու
01:17, ուրբաթ, 23 հունվարի, 2015 թ.
Ոխցոյն ես Լառիսիկն եմ ես ոզում եմ կոց անել իմ ֆանեռին ասել շնոռակալոթյոն իմ էգ շեռ անելու համառ: Շատ զգացվազ եմ եվ շատ ուռախ: Իմ թխտակից Գայանեն նունպեդ շատ եռըանիկ է: Պաչում եմ սախիտ իմ հառգելի շեռ ...
4049 | 0 | 0
կակ իզբավիցա ատ տառական
21:11, հինգշաբթի, 22 հունվարի, 2015 թ.
Տառականեռը քռքջավոռ կանալիզացիոնի բլոջաթռթւռնեռ են նռանք գալիս շատ հաճախ: Ասենք եթե հառեցան բաց ե թոխել իռ դուռ ապա այտ տառականը կմտնի քո տոն այտ անտանելի եռեվույթից խոյսափելու համառ քսեք զեռ դռնեռին ...
12138 | 1 | 0
ինչպես եռել սասկին
20:58, հինգշաբթի, 22 հունվարի, 2015 թ.
Սասկին բառթ բանա բայց դե լավ ե եփեք մառմամտ կռակի վռա քսան ռոպե: Դա իմացա իմ թխտակկղ Գայանեից նա եռեկ եփել եռ սասիկի եվ շատ գոխ եռ: Ես այցելեցի նռա տո յամտեսեցի զասիկին եվ հետաքռքիք համ զգացի եա ւն ...
3955 | 2 | 0
մի քանի նոռ բան սեսքից տասւթ պլոս
20:41, հինգշաբթի, 22 հունվարի, 2015 թ.
Բառեվ ես լառիսիկն եմ ուզւմ եմ պառտմել սեսքից մի քանի բան ինչպես կառելի է դիմանալ սեսթի գեռգեռւմից: Ոռմն ախչիկ չպիտի ամաչի տղոց: Տղեն պետթքա անպայման կագնի: Հետո վեռջոմ նստի ւ տենցշառոնակ ետպես ախչիկ ...
4049 | 2 | 0
Ինչպես չախանալ
17:27, հինգշաբթի, 22 հունվարի, 2015 թ.
Բառեվ բոլոռ այն նիառ պօլի պեդ անզանց ովքեռ ուզում են չաղանալ: Առային հեռտին առավոտյան սալա եք ուտւմ ա պատօմ հացի վռեն իկռա եք քսում հետօ վռից կառաք եք անում: Բացի դա կառող եք գիշեռնեռը շատ ոտել լավ ե ...
21353 | 0 | 0
պառացետամոլ
00:26, հինգշաբթի, 22 հունվարի, 2015 թ.
Սիռելի ախչիներ ես ուզոմ եմ խոսալ շատ բատ բանի մասինը, էտը ուժասնո, , յա ուվերենա որ էտիկ կադարվոմ է շատ բեդնիների ախչիկների հ ետնրանք նստում են մարշրուտկու և գալիս է հազան իզվտաշենեց մարթընա քսքսվում ...
4259 | 11 | 0
Զեռկալօ Ստոլ դլյա ուտյուգա
00:21, հինգշաբթի, 22 հունվարի, 2015 թ.
Սա նոռբան է տեսնում եմ իմ թղթակից Գայանեյի հետ այցելեցի ֆեյսբուք ցանց նեռբռնեցի այս լավնկառը դուռս եկավ եվ շատկուզեի ձեռք բեռել
3460 | 7 | 0
Ես զայռանում եմ
00:09, հինգշաբթի, 22 հունվարի, 2015 թ.
Նյեռվեռս չի յեռիքում: Ես գռում եմ սպակոյնոյ նոչի հայեռեն աված բառի գիշեռ տիպո ինքն իռեն դնում է կառճ կոնկռետացվածի տեղ գռում Բ.Գ? Ի դաժե նե ստիդնո: Յայեռ մի առեք այդպես
3287 | 3 | 0
ինչփես նիարել մի օրում
23:58, չորեքշաբթի, 21 հունվարի, 2015 թ.
Դառագիե մայի չաղլիկներ, դուք երազոմ եք չաղանալ ոչ այլ նիարել ի վ էտոմ վամ կոքնի հեթեվյալ բամերըառավոտը միացնել երգ (նու ասենք լիլիթի երգերից ու ամբայման կանգնել հայիլո առաջ, , , պարել եռսոն ռոպե, , ...
4685 | 8 | 0
Լեդի Գագան առանց կասմետիկայի
23:24, չորեքշաբթի, 21 հունվարի, 2015 թ.
Ես կասեի ոֆ ինքը շատ բառետես ախչիկա
3429 | 1 | 0
Моя любимая певица армянка по имени Джус
22:30, չորեքշաբթի, 21 հունվարի, 2015 թ.
Я очень люблю певицу Джус.Она очень талантливая и у нее классный голос.У нее очень хороший вкус.Она всегда клевая.Джус ты моя радость.Я тебя люблюююююю.
5977 | 1 | 0
Валерий Пермяков убил мирных житель в городе Гюмри
22:23, չորեքշաբթի, 21 հունվարի, 2015 թ.
Гражданин России Валерий Павлович Пермяков убил невинных житель армян, в городе Гюмри.Пока идет следствие.Он убил 7 невинных житель.Позовчера умер последняя надежда, маленький мальчик Сережа.В ...
9776 | 0 | 0
Исламские боевики угрожают убить японских заложников
22:12, չորեքշաբթի, 21 հունվարի, 2015 թ.
Японских заложников можно спасти за 72 часа: Пока ничего неизвестно.Но японцам угрожает опасность
2915 | 0 | 0
Ավելին...