Խնդրում ենք սպասել...
COMMENT.am
Այսօր`  երկուշաբթի, 19 նոյեմբերի, 2018 թ.
Ավանդների տոկոսադրույքը`  
Հայկական դրամ
14.00%
,
ԱՄՆ դոլլար
6.50%
,
Եվրոպական Եվրո
4.00%
,
Ռուսական ռուբլի
8.50%
Telegram - t.me/mamul_am

Հոդվածներ

Հայաստանի կառավարության կազմն ու կազմավորման կարգը, նոր սահմանադրությամբ պայմանավորված, փոխվում է

21:44, շաբաթ, 03 փետրվարի, 2018 թ.
Հայաստանի կառավարության կազմն ու կազմավորման կարգը, նոր սահմանադրությամբ պայմանավորված, փոխվում է
     Հայաստանի կառավարության կազմն ու կազմավորման
     կարգը, նոր սահմանադրությամբ պայմանավորված, փոխվում
     է: Արդարադատության նախարարությունը մշակել է եւ ՙedraft.
     am՚ հարթակում է տեղադրել ՙԿառավարության կառուցածքի եւ գործունեության մասին՚ նոր օրենքը, որը գործող`
     ՙԿառավարության կառուցվածքի մասին՚ օրենքից էական
     տարμերություն ունի: Մենք կներկայացնենք օրենքի նախագծում տեղ գտած նորամուծությունները
     Գործող օրենքով Հայաստանի կառավարությունը ունի 18
     նախարար, 1 փոխվարչապետ, որը նաեւ նախարար է, կան նա-
     եւ կառավարությանն առընթեր եւ նախարարություններին ենթակա մարմիններ: Նոր օրենքի նախագծով
     սահմանվում է, որ կառավարությունը
     կազմված է վարչապետից, առաջին փոխվարչապետից, երկու փոխվարչապետներից եւ 18 նախարարներից: Այսինքն`
     3 փոխվարչապետերը, որոնք նաեւ առանձին կաμինետներ եւ աշխատակազմեր են ունենալու, նորամուծություն են:
     18 նախարարությունները նույն անվանումներով պահպանվում են: Դրանք են`
     1) Աշխատանքի եւ սոցիա-
     լական հարցերի նախարարությունը,
     2) Առողջապահության նա-
     խարարությունը,
     3) Արդարադատության նա-
     խարարությունը,
     4) Արտակարգ իրավիճակն
     երի նախարարությունը,
     5) Արտաքին գործերի նա-
     խարարությունը,
     6) Բնապահպանության նա-
     խարարությունը,
     7) Գյուղատնտեսության նա-
     խարարությունը,
     8) Էներգետիկ ենթակառուցվ
     ածքների եւ μնական պաշարն
     երի նախարարությունը,
     9) Կրթության եւ գիտության
     նախարարությունը,
     10) Մշակույթի նախարարությունը,
     11) Միջազգային տնտեսա-
     կան ինտեգրման եւ μարեփոխումն
     երի նախարարությունը,
     12) Պաշտպանության նա-
     խարարությունը,
     13) Սպորտի եւ երիտասար-
     դության հարցերի նախարարությունը,
     14) Սփյուռքի նախարարությունը,
     15) Տարածքային կառա-
     վարման եւ զարգացման նա-
     խարարությունը,
     16) Տնտեսական զարգացմ
     ան եւ ներդրումների նախա-
     րարությունը,
     17) Տրանսպորտի, կապի եւ
     տեղեկատվական տեխնոլոգի-
     աների նախարարությունը,
     18) Ֆինանսների նախարա-
     րությունը:
     Կառավարությունը կազմա-
     վորվում է վարչապետ նշանակվ
     ելուց հետո` տասնհինգօրյա
     ժամկետում: Իր նշանակումից
     հետո վարչապետը 5-օրյա ժամկ
     ետում Հանրապետության նա-
     խագահին է ներկայացնում ա-
     ռաջին փոխվարչապետի, փոխվ
     արչապետների եւ նախարարն
     երի թեկնածու նշանակելու
     առաջարկություն: Միաժամա-
     նակ թեկնածուն պետք է ներկա-
     յացնի նաեւ հայերենին տիրա-
     պետելու հանգամանքը հավաստող
     փաստաթղթի պատճենը:
     Նախագահը եռօրյա ժամկե-
     տում հրամանագիր է ընդունում
     առաջարկված թեկնածուին Կա-
     ռավարության անդամ նշանա-
     կելու վերաμերյալ կամ դիմում է
     Սահմանադրական դատարան:
     Կառավարության անդամն իր
     լիազորությունները ստանձնում
     է Հանրապետության նախագա-
     հի հրամանագրի հրապարակմ
     ան պահից` Հանրապետությ
     ան նախագահի նստավայրում
     տրված հատուկ երդմամμ:
     Վարչապետն իր որոշմամμ
     սահմանում է յուրաքանչյուր
     փոխվարչապետի կողմից հա-
     մակարգվող` Կառավարության
     գործունեության ոլորտը: Վարչ
     ապետը ձեւավորում է իր աշխ
     ատակազմը, որի խնդիրն է
     ապահովել վարչապետի եւ
     փոխվարչապետների լիազորությունն
     երի իրականացումը,
     այդ թվում` Կառավարության
     նիստերի անցկացումը: Վարչա-
     պետն իրականացնում է Կառա-
     վարությանը եւ վարչապետին
     ենթակա մարմինների ընդհա-
     նուր ղեկավարումը եւ վերահսկողություն
     է իրականացնում
     նրանց նկատմամμ:
     Հանրային քննարկման ներկ
     այացված ՙՊետական կառա-
     վարման համակարգի մարմինն
     երի մասին՚ նախագծով սահմ
     անվում է Կառավարությանը,
     վարչապետին եւ նախարարությունն
     երին ենթակա մարմիննե-
     րի ցանկը: Այսուհետ նախագա-
     հի ենթակայությամμ որեւէ պե-
     տական մարմին չի գործելու:
     Կառավարությանը ենթակա
     մարմիններն են`
     գ Պետական եկամուտների
     կոմիտեն,
     գ Քաղաքաշինության կոմիտ
     են,
     գ Միջուկային անվտանգությ
     ան կարգավորման կոմիտեն,
     գ Վիճակագրական կոմիտեն,
     գ Առողջապահական տեսչա-
     կան մարմինը,
     գ Հրդեհային եւ տեխնիկա-
     կան անվտանգության տեսչա-
     կան մարմինը,
     գ Բնապահպանական եւ ըն-
     դերքի տեսչական մարմինը,
     գ Գյուղատնտեսական տեխնիկ
     այի տեսչական մարմինը,
     գ Էներգետիկայի տեսչական
     մարմինը,
     գ Կրթության տեսչական
     մարմինը,
     գ Շուկայի վերահսկողության
     տեսչական մարմինը,
     գ Տրանսպորտի տեսչական
     մարմինը:
     Ուժային μոլոր կառույցներ,
     որոնք նախկինում գործում էին
     նախագահի ենթակայությամμ,
     գործելու են վարչապետի ենթա-
     կայությամμ:
     Վարչապետին ենթակա
     մարմիններն են`
     գ Ազգային անվտանգության
     ծառայությունը,
     գ Ոստիկանությունը,
     գ Պետական պահպանությ
     ան ծառայությունը,
     գ Պետական վերահսկողա-
     կան ծառայությունը:
     Նախարարությանը ենթակա
     մարմիններն են`
     գ Հարկադիր կատարումն
     ապահովող ծառայությունը,
     գ Քրեակատարողական ծա-
     ռայությունը,
     գ Պրոμացիոն ծառայությունը,
     գ Սննդամթերքի անվտան-
     գության ծառայությունը,
     գ Փրկարար ծառայությունը,
     գ Սոցիալական ապահովությ
     ան ծառայությունը,
     գ Պետական արարողակար-
     գի ծառայությունը,
     գ Միգրացիոն ծառայությունը,
     գ Ջրային կոմիտեն,
     գ Գիտության կոմիտեն,
     գ Քաղաքացիական ավիա-
     ցիայի կոմիտեն,
     գ Զμոսաշրջության կոմիտեն,
     գ Ռազմարդյունաμերական
     կոմիտեն,
     գ Անշարժ գույքի կադաստրի
     կոմիտեն,
     գ Պետական գույքի կառա-
     վարման կոմիտեն,
     գ Բարձրագույն որակավորմ
     ան հանձնաժողովը,
     գ Անտառային կոմիտեն,
     գ Լեզվի կոմիտեն:
     Նախարարությանը ենթակա
     մարմնի ենթակայությունը հա-
     մապատասխան նախարարությ
     անը սահմանում է Կառավա-
     րությունը:
    
    
    
    

«Կրթություն» շաբաթաթերթ

Առաջխաղացնել այս նյութը
Տեղեկացնում ենք, որ նյութը հրապարակվել է "Մամուլի խոսնակ" նախագծի շրջանակներում:
Գրանցվի՛ր և հրապարակի՛ր քո հոդվածները:
Հավանել
0
Չհավանել
0
| | |
2094 | 0 | 0
Facebook
Մամուլի խոսնակ